Helse Møre og Romsdal MÅ øke inntektene

Helse Møre og Romsdal skal nå øke aktiviteten slik at de kan få inn større inntekter. – Situasjonen er utrolig alvorlig, sier styreleder John Harry Kvalshaug.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal vil øke aktiviteten slik at de kan få inn større inntekter.

Foto: Trond Vestre / NRK

Styret i Helse Møre og Romsdal har i dag drøftet underskuddet på hele 171 millioner i budsjettet for neste år.

Helseforetaket har drevet omstilling i mange år, og ifølge styrelederen er de nå kommet ned på et driftsnivå som viser at sammenlignet med de andre helseforetakene i Midt- Norge driver effektivt.

John Harry Kvalshaug

Styreleder i Helse Møre og Romsdal John Harry Kvalshaug.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dermed blir utfordringen enda større, det er mindre å ta av, og dermed tror jeg ikke det går med ostehøvel-prinsippet denne gangen. Vi må gjøre større grep, sier Kvalshaug.

Må øke inntektene

Styrelederen er klar på at de nå må øke inntektene og se på strukturene.

– Og vi må se om vi kan drive med alt vi har drevet med hittil fremover. Men det kan jeg ikke gå videre innpå nå, det er et administrativt arbeid som pågår og skal få pågå i fred, sier han.

– Men har du tro på at dere klarer å tette dette gapet?

– Vi er nødt å ha tro på det. men det er ikke dermed sagt at vi klarer det i første del av 2014, men vi er nødt å tro på det, og vi må klare det. Vi kan ønske at vi hadde mer, men må forholde oss til det vi har, sier han.

Ikke nådd målene de har satt seg

Helseforetakene har ikke klart å nå målene de satt seg for inneværende år. Det skuffer styrelederen.

– Det skuffer meg at vi ikke har hatt en større del av de tiltakene, og at de har gitt bedre inntjening. Men nå ser vi at det bedrer seg utover høsten, så jeg har tro på at vi får en roligere inngangsfart i 2014 enn det vi har nå, sier han.

Preger helseforetaket

Kvalshaug sier at han ikke er bekymret, men at han har den økonomiske situasjonen i bakhodet hele tiden.

– Det ligger der 24 timer i døgnet, og det vet jeg at det gjør med administrasjonen og de ansatte i organisasjonen også. Men vi kan ikke miste motet, sier han.

Kirsti Slotsvik

Styremedlem i Helse Møre og Romsdal, Kirsti Slotsvik.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kirsti Slotsvik, styremedlem i Helse Møre og Romsdal, sier hun tenker mye på hvordan helseforetaket skal få budsjettet i balanse med tanke på administrasjon og logistikk slik at en får gjort det en skal for pasientene.

– Er du pessimist?

– Nja, nå har jeg vært med i styret i ett par år, og vi har sett at disse tallene er vanskelig å gjøre noe med. Men det er jo derfor vi er her da, slik at vi kan følge opp at de som kan gjøre noe med det faktisk gjør det, sier hun.