Ulstein rådhus
Foto: Arne Flatin / NRK

Ulstein kommune

 • Framleis vern av Oshaugane

  Det blir ikkje opna for at gravplassen på Osnes i Ulstein kan bli utvida, slik Ulstein kommune ønsker. Det har kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) avgjort, skriv smp.no. På Oshaugane like ved er det påvist gardsbusetnad i fleire tusen år, ifølge fylkeskonservator Bjørn Ringstad, som jublar over avgjerda. Det har vore strid mellom Ulstein og fylkeskommunen i lang tid. Kommunen har utarbeidd ein reguleringsplan der det freda området er med.

 • Heiderleg omtale

  Trondheim vann Innovasjonsprisen 2019, men juryen rosar også Ulstein, som var ein av dei tre nominiterte kommunane. «Andre kommunar bør sjå til Ulstein og korleis dei samarbeider med næringslivet for å møte morgondagens rekrutteringsutfordringar», skriv juryen. Prisen blei delt ut på konferansen «Fremtidens kommuner» i Arendal.

  Heiderleg omtale av Ulstein
  Foto: Svein Arne Orvik / Ulstein kommune
 • Ulstein vil satse på innovasjon

  Ulstein kommune vil satse endå meir på innovasjon og over helga skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal søke om medlemskap i det nasjonale kompetansesenteret NCE Ikuben i Molde. På sikt er målet å få etablert ein innovasjonslab i Ulstein.Ordførar Knut Erik Engh seier til NRK at dei vil samarbeide tett med både Ulstein vidaregåande skule, Høgskulen i Volda og næringslivet. Frå før er det berre Molde som er med av kommunane i NCE Ikuben.

  Knut Erik Engh
  Foto: Arne Flatin / NRK
 • Rekna feil i mange år

  Ulstein kommune har i fleire år rekna feil og må no etterbetale over ti millionar kroner til private barnehagar. Det skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Ifølge avisa har sju private barnehagane i kommunen til saman fått over ti millionar kroner for lite i tilskot frå 2012 til 2017.

 • Vil bruke 250.000 på ny rådmann

  Ulstein kommune sin noverande rådmann, Einar Vik Arset, foreslår i sitt framlegg til budsjett og økonomiplan at kommune bør bruke 250 000 kroner på å finne ein ny rådmann. Arset vektlegg at kostnader ved rekruttering av ny rådmann krev meir ressursar enn ordinære rekrutteringar. Det skriv Vikebladet.no. Arset skal bli ny kystdirektør og har difor sagt opp rådmannstillinga.

  Einar Vik Arset
  Foto: Arne Flatin / NRK
Ulstein kommune vil redusere populært tilbod.