Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • 92 prosent fikk ønsket sitt

  Av alle som har søkt videregående skole i Møre og Romsdal har i snitt 92 prosent av søkerne fått oppfylt førsteønsket sitt. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette gjelder utdanningsprogram, men ikke skoleønske. Etter andreinntaket har nå alle søkere med ungdomsrett fått tilbud om skoleplass.

 • Får ikke det de har krav på

  Mange skolebarn med spesielle behov får ikke den undervisninga og hjelpa de har krav på. Selv om utredninga fra PP-tjenesten klargjør hvilke behov den enkelte elev har, er det opp til skolene å bestemme hvordan tiltakene skal gjennomføres. Men mangel på spesialpedagoger gjør at tilbudet ofte blir gitt av ufaglærte assistenter. Leder for dysleksiforeninga på Nordmøre, Synnøve Vinje, synes det er uheldig. – Det er en grunn til at elever trenger en ekstra oppfølging, assistentene er dyktige, men de har ikke den faglige bakgrunnen, sier Vinje.

  Skolebarn
  Foto: ScanstockPhoto
 • Frukost for vidaregåande

  Alle elevane i den vidaregåande skulen i fylket bør få tilbod om gratis frukost, foreslår Arbeidarpartiet i sitt valprogram. Fylkesordførarkandidat Tove Lise Torve meiner det vil svare seg å satse på sunn mat i skulen, og at dette bidrar til god læring. Partiet har ikkje rekna på kva dette kostar, men viser til Hedmark som har brukt eit par millionar kroner på ein enkel frukost.

  Sunn frokost med frukt og bær.
  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 • Ny søknad frå Rauma vgs

  For femte gong søker Rauma vidaregåande skule om å få etablere ei studieretning for bratt friluftsliv. Skulen har tidlegare fått avslag fire gonger. – Skulen ønskjer å nå ungdom som driv springing, klatring, og skiidrett i bratt terreng, seier rektor Eva Leergaard. Om skulen får ja denne gongen kan skulen ta inn elevar frå hausten 2020.

 • 451 fleire får tilbod om studie

  4245 har fått tilbod om studieplass i Møre og Romsdal, ein auke på nesten 12 prosent, ifølge tal frå Samordna opptak. Det er ein større vekst enn noko anna fylke. 1536 har fått tilbod i Molde og Kristiansund, 1415 i Volda og 1244 på NTNU i Ålesund.