Hopp til innhold
Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • Skal bygge nye Eidet skule i Ålesund

  Peab K. Nordang har i dag skrevet avtale med Ålesund kommunale eigedom om å bygge Eidet skule på Vatneeidet. Det går frem av en pressemelding.

  Den nye skolen skal stå ferdig sommeren 2025 og erstatter én ungdomsskole og to barneskoler i tidligere Haram kommune. Kontraktssummen er på 176,5 millioner kroner. Eidet skule blir en barne- og ungdomsskole med plass til ca. 500 elever.

  Nye Eidet skule i Ålesund
  Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter
 • Manglar læreplass

  169 søkjarar manglar læreplass i Møre og Romsdal. Dette gjeld særleg søkarar frå teknologi, industri, elektro, datateknologi og helse og oppvekstfag.

  Det viser eit oversyn som fylkeskommunen har lagt fram.

  Under pandemien tok bedriftene inn færre elevar – noko som førte til at elevar i vg2 yrkesfagleg fordjuping ikkje fekk den praksisen dei skulle hatt, seier seksjonsleiar Bjørnar Loe.

  1100 søkjarar har fått læreplass. Det utgjer 81,3 av alle søkarane.

 • 50 millionar kroner til 17 universitet og høgskular

  Regjeringa deler no ut pengar til å dekke utgifter til reise og bustad for studentar som har praksisplass langt unna studiestaden. – Vi må ta heile landet i bruk som praksisarena. Regjeringa har oppretta fleire studieplassar, men dette krev også fleire praksisplassar. I 2022 følger vi opp med direkte støtte til utdanningsinstitusjonar for å gjere det lettare for studentar å ha praksisplass langt frå campus, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe. NTNU får over 14 millionar, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda får kvar 1 382 400 kroner.

 • Flest gjennomførte og bestod i Møre og Romsdal

  Møre og Romsdal er framleis heilt i toppen når det kjem til kor mange elevar som fullfører vidaregåande opplæring. 89,1 prosent av elevane fullførte og bestod førre skuleår, og det er det høgaste blant fylka, og 3,5 prosent over landssnittet. – Tett oppfølging frå skulane er årsaka, seier kompetansesjef i fylket, Kariann D. Flovikholm. Målet er 90 prosent, og Flovikholm seier jobben derfor ikkje er fullført.

  Lukket mattebok
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Prøveeksamen ved NTNU

  NTNU i Ålesund arrangerer prøveeksamen for å gjere studentane klare for eksamensperioden. Fordi eksamen på vidaregåande har blitt avlyst dei siste par åra på grunn av koronapandemien, er det i år mange førsteårsstudentar som skal ha eksamen for første gong.

  NTNU Ålesund
  Foto: Øyvinds Sandnes / NRK Luftfoto