Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • Koronatilpassa fadderveke

  Fleire høgskular og universitet har valt å korte ned faddertida til ei veke, mellom anna i Ålesund. Koronatiltak og restriksjonar vil prege oppstarten, men Laila Vevstad og Oskar Sunde, som er prosjektleiarar for fadderveka ved NTNU i Ålesund, meiner at opplegget blir like bra som før. Dei fortel at det blir ei tettpakka fadderveke, men at studentane blir samla i mindre grupper enn før og at ein blir gruppert saman med dei som går på same linje. Ved NTNU har dei også laga eit digitalt opplegg for dei som ikkje kan møte på campus, mellom anna personar som er i risikogruppa og internasjonale studentar. – Det er viktig at alle føler seg velkomen, inkludert og blir kjent, seier Sunde.

  NTNU avd Ålesund
  Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK
 • Opptaksrekord i Molde

  Høgskulen i Molde smadrar sin eigen opptaksrekord når over 2000 personar får tilbod om studieplass. Auken skuldast både auka søkartal, nye analyseverktøy og finansiering av ekstra studieplassar. Veksten er særleg stor på studieretningar som IT og juss, men også helse- og sosialfaga gir tilbod til langt fleire enn tidlegare, seier rektor Steinar Kristoffersen.

  Rektor Steinar Kristoffersen, Høgskulen i Molde
  Foto: Høgskulen i Molde
 • Samarbeid skal gi praksisplassar

  Kunnskapsminister Henrik Asheim seier det er i alles interesse å få utdanna fleire sjukepleiarar. Han peiker på at utdanningsinstitusjonane gjerne vil fylle opp studieplassane, og kommunar og helseinstitusjonar har behov for fleire sjukepleiarar. Gjennom samarbeid kan ein få fleire praksisplassar, meiner Asheim.

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
  Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen
 • Mangel på praksisplassar

  Fleire av universiteta og høgskulane kan tilby fleire plassar til sjukepleiarstudiet, men på grunn av for få praksisplassar, så er det ikkje mogleg. Nestleiar for utdanning på NTNU i Ålesund, Rigmor Einang Alnes, meiner det må eit betre samarbeid til for at fleire skal tilby praksisplassar. Teamleiar for pysisk helse i Ålesund kommune, Magne Sellereite, seier dei gjerne tilbyr fleire praksisplassar, men tida strekk ikkje til.

  Hektisk for sjukepleiarane på medisin 1 på Ålesund sjukehus
  Foto: Remi Sagen / NRK
Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin og no blir det arbeidd for å skape møteplassar.