Hopp til innhold
Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • DNA-testing mot rasisme

  I dag blir elevar ved Volda vidaregåande skule DNA-testa. Der har dei eit fag som bind biologi, historie og naturfag saman.

  – Dei elevane som vil får DNA-testa fars- og morslinja si tilbake til Afrika, fortel lektor Gunnar Sigve Aurdal. – Å vise at vi kjem frå eit felles utspring i Afrika kan mellom anna motverke rasisme, seier Aurdal

 • Åpner for praterobot i de videregående skolene

  Mandag blir et nytt verktøy for kunstig intelligens (KI) tilgjengelig for de videregående skolene i Møre og Romsdal.

  Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

  Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har lansert en sikker språkmodelltjeneste. I første omgang vil det være to ulike prateroboter, en for lærere og en for elever, men flere kan komme til etter hvert.

  Språkmodelltjenesten fra NDLA oppfyller personvernkravene, og skolene kan dermed be elevene bruke denne tjenesten i skolesammenheng.

  – Vi følger anbefalinga fra NDLA om at elevene bruker denne tjenesten for å ivareta personvernet sitt, sier kompetansesjef Kariann D. Flovikholm i Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Møre og Romsdal fylkeskommune åpner for praterobot i de videregående skolene.
  Foto: KI- generert av Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Sivilingeniørutdanning i Ålesund

  For første gong er det mogleg å ta sivilingeniørutdanning i fag som kombinerer informasjonsteknologi, elektronikk, mekanikk og automatisering i Ålesund. Studiet i mekatronikk og automatisering har to studieretningar. Det eine er robotteknologi og intelligente system. Det andre studiet er innan maritime system. Dette er eit master-studium på NTNU, og dei som fullfører studiet kan kalle seg sivilingeniør.

  NTNU i Ålesund
  Foto: Frode Berg / NRK
 • Topper statistikken over dagfravær

  Møre og Romsdal og Oslo topper statistikken over dagsfravær - blant elever i den videregående skolen.

  I gjennomsnitt er hver elev borte fra skolen 5 dager i skoleåret i de to fylkene. I resten av landet er tallet fire.

  Når det gjelder fravær i enkelttimer ligger Møre og Romsdal under de fleste andre fylkene, med et gjennomsnitt på 14 timer.

  Fraværet i den videregående skolen har økt etter pandemien.

 • Først i landet

  Borgund Videregående skole blir først i landet med å etablere linjer for helsefag og velferdsteknologi og matfaglinja Toppkokk.

  Tilbodet blei vedteke av kompetanse- og næringsutvalet i fylkeskommunen i går.

  Velferdsteknologilinja skal inngå eit samarbeid med helsetenestene i Ålesund kommune. Toppkokk blir etablert for å møte behovet for restaurantkokkar i Noreg.

  Borgund videregående skole i Ålesund.
  Foto: Remi Sagen / NRK