Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • Ber politikarane ta grep

  Mobbeombodet og elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal ber politikarane hjelpe meir til med å gi barn og unge ein trygg kvardag. I ei pressemelding skriv dei at bodskapen går til politikarar på lokalt og regionalt nivå, som eigarar av grunnskolar og vidaregåande opplæring, og til barnehageeigarar. – Vi ser at i enkelte saker får ikkje dei unge god nok oppfølging, og barn og unge får då ikkje oppfylt rettane sine, seier mobbeombod Kristin Øksenvåg og elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden. Dei vektlegg at politikarane dermed har eit overordna ansvar for at barn og unge har det bra i barnehagar og skular.

 • Mener ordet snitch skaper trøbbel

  Ordet snitch har spredt seg i de fleste ungdomsmiljøer de siste årene og det forskes nå på uttrykket. Prosjektet Livet & Sånn i Ålesund lager gratis undervisningsmateriell. De samarbeider med politiet og har laga film om ordet snitch som kom ut i går, og som skal vises til skoleelever. – Når ungdom og barn bruker ordet snitch, legges ansvaret på den som varsler i stedet for på den som har gjort noe dumt. Det skaper mange vonde følelser som redsel, frykt og skam, sier prosjektleder Anne-Hilde Lystad (bildet).

  Prosjektleiar Anne-Hilde Lystad
 • Uvanleg mange tar yrkesutdanning

  Denne hausten går 59 prosent av elevane som starta på vidaregåande skule her i fylket på yrkesfaglege studieretningar. Det betyr at 2150 elevar treng læreplassar for å skaffe seg fagbrev i eit vidt spekter med yrke. Seksjonsleiar for yrkesfag, Bjørnar Loe i fylkeskommunen, seier det er spesielt at så stor del av ungdomskullet tar yrkesutdanning.

  Bjørnar Loe
  Foto: Gunnar Sandvik
 • Kan få drive friskule i Fiksdal

  Fiksdal Friskule har fått medhald ein klage til kunnskapsdepartementet om å få løyve til å drive friskule i bygda. I dag driv Vestnes kommune skulen i bygda, men det har vore diskusjonar om å leggje den ned.

  – No kan vi jobbe mot å drive friskule, om kommunen legg ned skulen frå hausten av, seier Petter Inge Bergheim, styreleiar i Fiksdal Friskule SA.

  Fiksdal skule
  Foto: Privat
I går fekk politikarane i Ålesund overlevert 260 brev frå elevane på Hessa skule. Elevane vil at politikarane skal bygge ny skule, sidan den gamle er utslitt og for liten. 
Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin og no blir det arbeidd for å skape møteplassar.