Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • Snart svar på studenthyblar

  Studentsamskipnaden vil bygge 84 nye studentbustader i Ålesund, og får truleg svar i februar på om dei får støtte til dette. Regjeringa har sett av pengar til 2200 bustader i heile landet i 2020, og tildelinga blir ifølgje utdanningsminister Iselin Nybø straks klar. Det er stor mangel på studenthyblar mange stader, og til saman er det no planlagt nesten 2500 nye bueiningar over heile landet.

  Iselin Nybø
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen
 • Felles skuledag for nye Ålesund

  Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin, og det blir no arbeidd for å skape møteplassar slik at dei 2500 ungdomsskuleelevane, som før budde i dei ulike kommunane, skal føle eit fellesskap. – I dag ønska vi å skape lokal identitet for alle ungdomane i den nye store kommunen vår. Det er kjempeviktig at alle føler det er her vi høyrer til, seier Linda Beate Hansen i Ålesund kommune.

  Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin og no blir det arbeidd for å skape møteplassar. 
 • For få lærarar

  I Eide er det for mange elevar per lærar både for 1.-4. og for 8.-10.klassetrinn, viser tal frå Utdanningsdirektoratet. Det går og fram at også dei yngste i Skodje og dei eldste i Sula og Ålesund har for mange elevar per lærar. Kunnskapsdepartementet peiker likevel på at det har blitt fleire lærarar i den offentlege grunnskulen, og færre ukvalifiserte.

  KLasserom
  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
 • Mobbeombudet vil bedre kompetansen

  – Kompetansen på mobbing skal bli bedre i kommuner, barnehager og skoler, sier Kristin Øksenvåg, mobbeombud i Møre og Romsdal. Ifølge årsrapporten for 2019, fikk mobbeombudet inn 80 saker i løpet av denne høsten og forrige skoleår. Øksenvåg sier de er på god vei til å øke kompetansen, men at det fortsatt er et stykke igjen. – Man må vite hva man gjør, slik at ungene kan få det bedre. Hvis ikke mister vi fort tilliten deres, og så opplever de at det ikke nytter å si ifra, sier hun.

  Kristin Øksenvåg, mobbeombod i Møre og Romsdal
 • Mange gjennomfører i Molde

  Studentane ved Høgskulen i Molde er mellom dei flinkaste til å gjennomføre studiet på normert tid. Dei siste fem åra har talet på fullførte bachelor og mastergradar innan fastsett tid i gjennomsnitt auka frå 50 til 60 prosent. Dette er høgt også i landssamanheng. Særleg helsefag og logistikk har god gjennomføring.

  Høgskulen i Molde
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal
Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin og no blir det arbeidd for å skape møteplassar.