Klasserom
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skule og utdanning Møre og Romsdal

Oppsummert

I denne historiesida kjem det meldingar som handlar om skule og utdanning i Møre og Romsdal.

 • 270 elevar vil demonstrere

  Elevane har valt å demonstrere mot innsparing i den vidaregåande skulen i Molde i dag, nettopp for å vere synlege for dei som skal diskutere forslaga i fylkesutvala. Hittil er det 270 elevar som har varsla at dei deltek. – Eg blei sjokka då eg høyrde om kutta, og skjønnar ikkje korleis det er mogleg, seier Eric-Andreas Svebakk, organisatorisk nestleiar i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal.

  Eric-Andreas Tepohe Svebakk
  Foto: Privat
 • Demonstrasjon mot kuttforslag

  Elevrådene i Møre og Romsdal gjennomfører en demonstrasjon mot innsparingsforslaga fra fylkesrådmannen i ettermiddag. Fylkeskommunen skal spare 112 millioner kroner neste år, og en rekke fagtilbud i de vidaregående skolene er foreslått nedlagt. Innenfor samferdsel er det foreslått å kutte fergeavganger og øke billettprisene. Demonstrasjonen starter på Rådhusplassen i Molde 12.30, og demonstrantene vil gå i tog mot fylkeshuset. De tre hovudutvalgene i fylket starter den politiske behandlingen av budsjettet i ettermiddag.

 • Motstand mot kutt

  Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes, ikke svekkes, mener Bondelaget. Fylkesrådmannen foreslår kutt for Gjermundnes videregående skole. – Fremtidens bønder tvinges ut av fylket for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver Møre og Romsdal Bondelag i en pressemelding.
  Opplæringskontoret for Teknologifag – Nordmøre og Romsdal reagerer på forslagene til innsparing i utdanningstilbudet.
  – Yrkesfagene rammes mest og det er et paradoks at over halvparten av unge i Møre og Romsdal velger yrkesfag, mener OTEK. I Volda markerer elever sin motstand mot kuttene på Instagram (bildet). Avdelinga for kulturfag ved Høgskulen i Volda mener forslaget om kutt i de praktisk-estetiske fagene i den videregående skolen er helt i utakt med strømningene i tida. De viser blant annet til at regjeringa i august sa at de vil stimulere kreative læringsformer.
  Skipsverftkonsernet Vard er sterkt kritisk til forslaget fra fylkesrådmannen om å ikke tilby YSK-utdanning ved flere videregående skoler i fylket. Denne utdanninga er både praktisk og teoretisk, og har sterke bånd til næringslivet. Kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll i Vard sier linja er viktig for å rekruttere folk til verftskonsernet. Ved å kutte ut denne utdanningen vil fylkesrådmannen spare to millioner kroner.

  Motstand mot kutt
  Foto: Skjermdump
 • Ordning kan vere i strid med lova

  Elev- og lærlingeombodet meiner måte Møre og Romsdal praktiserer fritt skuleval er ulovleg. – Noko av det viktigaste i skulen er å kjenne at ein høyrer til i ei klasse, seier Anita Alnes Solevåg i elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal. Ho meiner også at frykta for å måtte bytte skule kvart år, skapar unødvendig stress for elevane. Sjå TV-saka her.

 • Fryktar avstand til læraren

  Elev- og lærlingombodet i fylket åtvarar mot å tru at digitalisering løyser alle utfordringar. Anita Alnes Solevåg fryktar digitalisering blir løysinga når fylkeskommunen skal spare pengar. Ho seier resultatet kan bli at ein lærar får undervise fleire klasser samtidig på nettet, og dermed mistar elevane den nære kontakten med læraren.

  Anita Alnes Solevåg
  Foto: Trond Vestre / NRK