Hopp til innhold
Volda sentrum
Foto: Astrid Haugland / NRK

Volda kommune

 • Unikt NAV-prosjekt i Ørsta/Volda

  NAV-kontoret for Ørsta og Volda er i gang med eit unikt prosjekt i landssamanheng. Busette flyktningar hjelper dei som nyleg har kome hit med å få seg arbeid. – Kunnskapen og erfaringane til dei som har budd her ei stund er gull verd, meiner prosjektleiar for NAV, Iselin Eliassen Aske (til venstre) på bildet. Her saman med resten av prosjektgruppa.

  Unikt Nav-prosjekt i Ørsta/Volda
  Foto: Arne Flatin / NRK
 • Gut vart skadd i skuletida - Volda kommune fekk bot

  I fjor haust velta eit handballmål i skuletida over ein gut som går på Øyra skule. Eleven vart skadd. No har Politimesteren i Møre og Romsdal gitt Volda kommune eit førelegg på 7500 kroner. Det skriv Møre-Nytt. Årsaka er at Volda kommune har brote folkehelselova fordi kommunen hadde unnlate forsvarleg sikring av eit handballmål på skuleplassen på Øyra skule.

  Et håndballmål på ei fotballbane ved Øyra skule i Volda
  Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK
 • Klager på parkeringsavgift

  Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal klager på at Volda kommune har innført parkeringsavgift på Reset.

  De mener parkeringsplassen ved skianlegget på Reset ikke bare er brukt til skianlegget, men også til turparkering for syklere og gåere, og at Volda kommune derfor ikke kan innføre parkeringsavgift der.

  Kommunen mener de kan gjøre det, men det er FNF uenige i og har derfor klaget inn vedtaket til kommunen til Statsforvalteren.

 • Riggar seg for rask busetting

  Volda kommune riggar seg for rask busetting av flyktningar i 2022. På eit kommunestyremøte nyleg vedtok kommunen å busette totalt 50 flyktningar i 2022, der 25 plassar er knytt til førespegla tilleggsoppmoding frå staten i lys av situasjonen i Ukraina. Kommunen har hittil i år busett 14 flyktningar. – Ved auka behov vil kommunedirektøren vurdere kommunen sin kapasitet og kome attende til kommunestyret med ei ny sak om dette, skriv kommunen på si Facebookside.