Volda sentrum
Foto: Astrid Haugland / NRK

Volda kommune

 • Austefjorden skule legges ned

  Kommunestyret i Volda har vedtatt at Austefjorden barneskule og barnehage skal legges ned. Det skriver Møre-Nytt. Dette var andre gang at nedleggelse av Austefjord Skule ble tatt opp i kommunestyret. Forrige gang var i 2014.

 • Arbeidstilsynet ut mot Volda

  Arbeidstilsynet mener Volda kommune har brutt arbeidsmiljøloven i sin oppfølging av ulykken 7. juni, der en miljøarbeider ble stukket ned med et skrujern av en bruker i en omsorgsbolig. Tilsynet peker på at det ikke er gjennomført noen intern skriftlig gjennomgang av ulykken, og heller ikke vurdert tiltak som skal hindre at denne typen ulykker kan skje igjen. Kommune har fått frist til 24. juli med å komme med en tilbakemelding på forholdet. Helse- og omsorgssjef i Volda Svein Berg Rusten vil ikke kommentere saken før de har svart på brevet fra Arbeidstilsynet.

  Volda sentrum
  Foto: Astrid Haugland / NRK
 • Ny aktivitet i kjolefabrikk

  I Hornindal i Volda blir det jobba aktivt for å skape nytt liv i lokala etter kjolefabrikken på Grodås. Lokala har lenge stått tomme, og foreininga Gro-bygg har ei tid jobba for å få aktivitet i bygningane igjen. Styreleiar Bjørn Lødemel fortel at det no skal bli eit allbrukshus, forsamlingshus og fleire lag og organisasjonar får kontor eller lager.

  Grobygget i Hornindal
  Foto: Ottar Starheim / NRK
 • Ber Mæland ta grep

  Ordførar i Hornindal og leiar for fellesnemnda for Nye Volda, Stig Olav Lødemel (H), ber kommunalminsiteren Monica Mæland, også frå Høgre, om å samordne dei mange moderniseringsprosessane som no er i gang. Det skriv avisa Møre. Dette vart sagt etter at domstolkommisjonen har foreslått å leggje ned tingretten i Volda og i Molde, og at desse skal samlast til Møre og Romsdal tingrett i Ålesund, med ei avdeling i Kristiansund. Lødemel peiker på at det er fleire institusjonar som har vorte lagt ned i Volda, og at dette kan påverke lokalsamfunnet i stor grad. Han ber no kommunaldepartementet å sjå på kva for konsekvensar dette får for distrikta.

  Stig Olav Lødemel
  Foto: Trond Vestre / NRK