Hopp til innhold

Tror «Gyda» vil koste over 100 millioner kroner

Rundt 2000 skader er meldt inn etter ekstremværet «Gyda». Forsikringsselskapet Gjensidige tror skadene vil komme til å overstige 100 millioner kroner.

Flom Surna - Brekkøya camping under ekstremvêret Gyda.

Brekkøya camping ble oversvømt under ekstremværet.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Campingplasseier Gerald Grewe i Surnadal på Nordmøre vet foreløpig ikke hvor stort skadeomfanget etter ekstremværet «Gyda» er. Han fikk campingplassen oversvømt da elva Surna gikk over sine bredder.

I tillegg til at campingvognene ble fylt med vann, drev plattingen av gårde med den flomstore elva. En stund var det usikkert om campingvognene også kom til å bli tatt.

Kopier referanse Gerald Grewe, eigar av Surnadal camping. Bildet tatt under ekstremvêret Gyda.

Gerald Grewe fikk hele campingplassen oversvømt av vann.

Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Etter ekstremværet la det seg snø over plassen. Derfor er mange av skadene fortsatt skjult. Nå er han bare glad han har forsikring.

Jeg er veldig positivt overraska over det lokale forsikringsselskapet. De ringte oss allerede dagen etter, det var veldig positivt, sier han.

Ei campingvogn ved Brekkøya camping i Surnadal har blitt flytta på som følge av vassmengdene i elva Surna etter flaum under ekstremvêret Gyda.

Ei campingvogn ved Brekkøya camping i Surnadal ble flyttet på som følge av vannmengdene i elva Surna.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Skadene strømmer fortsatt inn

Hos forsikringsselskapene fortsetter skadene å strømme inn.

Tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at det hittil er meldt om rundt 2000 skader.

Mange av skadene er flom – og vannskader, men kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, tør foreløpig ikke anslå hvor mye skadene vil koste.

Bil i elva Surna under ekstremvêret Gyda
Foto: Gerald Grewe
Bildet frå ekstremvêret Gyda sine herjingar i Møre og Romsdal.

Anslår skadene vil passere 100 millioner kroner

Hos forsikringsselskapet Gjensidige har de fått inn 457 skader, hovedsaklig fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige

Line Marcelius er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Foto: Gjensidige

De vet heller ikke hvor mye disse skadene vil koste, men Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier at de likevel har utarbeidet et anslag over hva de tror ekstremværet vil koste samlet sett.

– Som et foreløpig anslag for kostnader, og det gjelder alle forsikringsselskaper i bransjen, er at de etter hvert vil passere 100 millioner kroner, sier hun.

Fv65 ved Farbergen i Meldal ødelagt av flom
Foto: John J. Storholt / NRK

Tryg estimerer skader for 15 millioner

Forsikringsselskapet forventer at antall skademeldinger vil øke de neste dagene. Det gjør også kollegaene i Tryg. De har så langt fått inn 110 skadesaker etter ekstremværet. Skadene er estimert til rundt 15 millioner kroner.

Torbjørn Brandeggen i Tryg forsikring

Torbjørn Brandeggen er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Foto: Tryg forsikring

– Det er alltid sånn at disse tallene korrigeres når man begynner å ta skadene nærmere i øyesyn. Men i snitt så pleier skadene å ligge på mellom 50.000 og 100.000, så vi legger oss på 15 millioner kroner i et estimat hittil, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen.

Forsikringsselskapet Fremtind opplyser at de har registrert 141 skader. Også de forventer at det vil komme inn flere. Det samme gjør If som har fått meldt inn nesten 350 skader etter ekstremværet. De mener det vil ta flere uker før man kan begynne å oppsummere skadene i kroner og øre.