Hopp til innhold
Hans Muri
Foto: Øyvind Sandnes

Strid i Valldøla

Oppsummert

Hans Muri har bygd ei rekkje fiskeplassar i elva Valldøla i Norddal kommune, for å leggje til rette for funksjonshemma. Fylkesmannen slo sommaren 2017 fast at fiskeplassane og vegen ned til elva er ulvovleg bygd. Kommunen truar med sanksjonar.