Hopp til innhold

Store innstramminger i leppefiskfisket

Fisket etter leppefisk har blitt en millionmaskin, og i år blir det derfor store innstramminger i fisket. Med nye fartøyskvoter, kan ikke fiskerne fange ubegrensede mengder av den ettertraktede fisken.

Leppefiskfisker Rolf Høgset laster teiner på basen på gamle Høgset ferjekai

LEPPEFISKER: Rolf Høgset laster teiner på basen på gamle Høgset fergekai. Han blir ikke rammet av de nye reguleringene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Jan Erik Strøm regiondirektør Norges Råfisklag

REGIONDIREKTØR: Jan Erik Strøm mener det er nødvendig å regulere uttaket av leppefisk.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det har utviklet seg til å bli et viktig fiske for veldig mange fiskere, sier regiondirektør i Norges Råfisklag i Kristiansund, Jan Erik Strøm.

Fangst av leppefisk har hatt en drastisk økning de siste årene og det er derfor sterke innstramminger i fisket i år, med fartøykvoter på maks 75.000 fisk pr. fartøy. Leppefisket åpnet nord for Stadt på mandag og 75 til 100 fiskere i regionen deltar i fisket.

Leppefisk er svært ettertraktet i oppdrettsnæringen, fordi den effektivt tar lakselus. Strøm sier at fangstverdien har økt fra to til 235 millioner kroner de siste ti årene. Fiskerne kan gjøre gode penger på leppefisket med inntekter på opp mot én million kroner. I takt med denne utviklingen har det blitt strengere reguleringer i fisket.

– Det er nødvendig for å regulere uttaket av leppefisk og havforskningen har vært litt kritisk til måten dette fisket har foregått på, forteller Strøm.

Bærekraftig bestand

Leppefisk foran anlegg

LEPPEFISK: Slik ser leppefisken ut. Den er effektiv i kampen mot lakselus.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Myndighetene jobber derfor for å finne et nivå som er bærekraftig over tid.

– Noen trodde bruken av leppefisken skulle bli en kort historie og at oppdrettsnæringen ville finne andre måter å kvitte seg med luseplagene på. Men det viser seg at leppefisken fortsatt er viktig i den sammenhengen, sier Strøm.

– Da er det viktig at reguleringene tar hensyn til at vi har en bærekraftig bestand fremover. Men det er klart at det er en del som oppfatter det som et veldig stort inngrep i måten de har drevet på tidligere, legger han til.

Støttet reguleringene

Rolf Høgset leppefiskfisker

FISKER: Rolf Høgset støtter de nye reguleringene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Rolf Høgseth en av de rundt 75 fiskerne i fylket som deler av året gjør et levebrød av å fange leppefisk til oppdrettsnæringen.

Han har fått tillatelse til å fange 75.000 leppefisk, som er fartøykvoten. Berggylt, Bergnebb og Grønngylt er de vanligste typene. Han er positiv til reguleringene.

– Det er klart det må reguleringer til. Hvis alle starter opp, blir det ikke økonomi i det. For meg er det ikke et problem, Men jeg ser at det er et problem for dem som har satset stort, og har 6–7 båter, forteller Høgseth.