Stolte over å lage den verdenskjente Jarlsbergosten

– Vi føler stolthet over å produsere det som har vært flaggskipet for norsk ost. Men jeg er sikker på at også andre kan tilegne seg den kunnskapen, og vi må bidra med å dele vår kunnskap, sier meierisjef Svein Arne Bjørgum hos Tine i Elnesvågen.

Svein Arne Bjørgum

– Vi er gode på å produsere Jarlsberg og fortsetter gjerne med det, men det er også prestisje i andre norske oster, sier meierisjef Svein Arne Bjørgum hos Tine Elnesvågen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Men Tinemeieriet i Fræna som i årevis har produsert den populære Jarlsbergosten med skorpe – hovedsaklig for eksport – kan miste produksjonen. Det Tine nå tar sikte på er å flytte denne produksjonen til Irland.

Tine vil nemlig bygge et produksjonsanlegg for Jarlsbergost i Irland når eksportstøtta forsvinner i 2020. Tine har bestemt sentralt at de ser ingen lønnsomhet i å fortsette Jarlsbergostproduksjonen for eksport når støtten forsvinner.

I Irland samarbeider Tine med det eksisterende Dairygold, og Tine skal bygge et eget produksjonsanlegg i Irland for å lage de store tradisjonelle Jarlsberghjula med skorpe.

Jarlsbergost lages i Elnesvågen

Meieriet i Elnesvågen har lange tradisjoner med å lage Jarlsbergosten.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Men kan egentlig Jarlsbergosten produseres hvor som helst i verden?

– Hvis råvaren er god, utstyret godt og kunnskapen er der, så tror jeg egentlig at osten kan produseres hvor som helst. Selvfølgelig er melka viktig og det som er lagt vekt på fra Tine er at Irland har en melkeproduksjon som i kvalitet ligner ganske mye på den norske.

– Men ser vi på hva osteprodusentene gjør i tradisjonsrike osteland som Italia, så verner de sterkt om merkevarene og kunnskapen de har om osteproduksjonen og at det skal produseres lokalt. Betyr ikke det noe for Tine når det gjelder Jarlsberg?

– At det har vært en norsk merkevare er det ikke noe tvil om, sier Bjørgum, men sier videre at Jarlsbergnavnet ikke er knytta til lokal produksjon på et anlegg på en slik måte.

Vil gi kroner og øre til norske melkebønder

– Tine er eid av norske melkebønder. Hvilken interesse har norske melkebønder av at det produseres Jarlsbergost i Irland med irsk melk?

– Jeg regner med at med å flytte produksjonen til Irland, så vil det fortsatt bli en lønnsomhet som vil gi en avkastning tilbake til norske melkebønder, for Jarlsberg som merkenavn har fortsatt en stor verdi.

Fra jarlsbergostlageret i Elnesvågen

Tine i Elnesvågen produserer store mengder med Jarlsberg – det meste for eksport.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Kvitost og spesialost i Elnesvågen

I innstillinga fra Tine til hva som skal skje med anlegget i Elnesvågen heter det at det skal være volumproduksjon der og det skal være spesialostproduksjon. Om det blir Jarlsberg eller Norvegia eller andre ostetyper, det vet vi lite om i dag.

Det er så mye melk i Møre og Romsdal og det området som sokner til dette meieriet her, at jeg føler meg ganske sikker på at det blir stor osteproduksjon også i framtida her i Elnesvågen, sier meierisjef hos Tine i Elnesvågen.