Hopp til innhold

Stoppa sjukehusbygging 2 ganger: Har brukt 600 millioner på planlegging

Det er høyst usikkert hvem som kommer til å bygge akuttsjukehuset på Hjelset i Molde. Planen var å sette spaden i jorda ved årsskiftet. Hittil har byråkrater planlagt sjukehus for 600 millioner kroner og stoppet bygginga to ganger. Årsaken er at sjukehuset blir for dyrt.

Anleggsmaskinene står stille på sjukehustomta på Hjelset i Molde

Her skulle det etter planen stått et sjukehus innflyttingsklart neste år. Men i dag står bare et par anleggsmaskiner på sjukehustomta og ingen vet når bygginga kan starte. Den ble stoppet for andre gang før jul.

Foto: Ann Eli Nøsen

På Hjelset i Molde skulle det ha stått et nytt sjukehus for 130.000 romsdalinger og nordmøringer neste år. I et snødekt landskap ligger noen svarte moldhauger. En gul gravemaskin fyller lastekassen på en dumper. Her skal det komme et sjukehus. Men når er det ingen som vet. I Molde har innbyggerne ventet i flere tiår.

Sjukehuset skulle stått klart i 2022. Fortsatt vet ingen hvem som skal bygge

Først var planen at sjukehuset skulle stå innflyttingsklart i 2022. Men så kom det først en stopp i juni 2018, men like før jul et par uker før spaden skulle settes i jorda kom nok en stoppordre.

Foto: Ann Eli Nøsen

Bare et par uker før spadestikket skulle settes på sjukehustomta, som da allerede hadde stått på vent i over to år, kom det nok en gang stoppordre fra forhandlingsrommet der byråkrater de siste årene har planlagt sjukehus for 600 millioner kroner. Disse tallene er bekreftet at Helse Møre og Romsdal. Prisen for akuttsjukehuset ble for høy. For andre gang.

Styreleder for prosjektstyret i SNR Johan Arnt Vatnan trakk seg fra vervet like før jul i 2020

Trakk seg: Johan Arnt Vatnan, leder i prosjektstyret trakk seg like før jul.

Foto: Ann Eli Nøsen

Garanterte for byggestart og innflytting

Tross gjentatte garantier kom sjokkbeskjeden på styremøtet 9. desember i fjor om at tilbudet fra hovedentreprenør Skanska ble altfor dyrt og at bygginga, som skulle starte ved årsskiftet ble stoppet.

Leder for prosjektstyret Johan Arnt Vatnan har gjentatte ganger garantert for at sjukehuset skulle stå innflyttingsklart og i full drift 1. mai 2024. Men like før jul trakk han seg.

Siste bud fra Skanska

Skanska ba om en ny sjanse. Fristen for den gikk ut i går. Viseadministrerende direktør i helseforetaket, Heidi Nilsen ble satt inn som ny leder for prosjektstyret og forhandlingene.

Vi har hatt konstruktive samtaler med Skanska. Nå gjenstår det å vurdere det endelige tilbudet fra dem. Hvis vi ikke kommer i mål med Skanska er vi klar til å sende ut på anbud tilbud på konsulenter til arkitekter og prosjektering. Uansett hvem som skal bygge er det nå viktig å sikre framdriften i prosjektet.

Heidi Nilsen

Heidi Nilsen tok over som leder av prosjektstyret for det nye akuttsjukehuset etter at Johan Arnt Vatnan trakk seg før jul da forhandlingene ikke førte fram.

Foto: Roar Strøm / NRK

Prosjektstyret møtes i dag og får Skanskas bud på bordet

Det nye prosjektstyret møtes allerede i dag. En av de nye styremedlemmene tidligere MFK-direktør og nær medarbeider av Kjell Inge Røkke, Jan Petter Storetvedt har ledet mange store byggeprosjekt.

Jan Petter Storetvedt

Jan Petter Storetvedt er hentet inn i prosjektstyret for å sikre sjukehusbygginga i hjembyen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Den første saka prosjektstyret får til behandling på sitt bord er Skanska aller siste tilbud.

Uansett hvem som ender opp med å bygge vil vi få forsinkelser, sier Heidi Nilsen som nå får inn i det som blir en skjebneuke for det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal sett fra sør på tomta på Hjelset i Molde kommune

Akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Sjukehus fra 1960-tallet

På det gamle sjukehuset i Molde har det meste stått på vent med medisinsk utstyr i lokaler fra begynnelsen av 1960-tallet. Da den siste stoppen kom, tok flere ansatte til tårene, andre ble bare oppgitt og sinte. Anestesioverlege Sigurd Torvik Heian sitter i styret i Helse Møre og Romsdal og var med på det kaotiske møtet der nyheten ble kjent.

Molde sjukehus

Lundavang sjukehus stod ferdig tidlig på 1960-tallet. Her har ansatte og pasienter i Molde ventet på nytt sjukehus i flere tiår.

Foto: Remi Sagen / NRK

Den sindige romsdalingen var rystet over at bygginga nok en gang ble stoppet.

Sigurd Torvik Heian, anestesioverllege på Molde sjukehus og ansatte representant i styret i Helse Møre og Romsdal

Anestesioverlege Sigurd Torvik Heian krever fortgang i arbeidet etter at sjukehusbygginga ble stoppet for andre gang. Her står han i tomta 11. juni 2018 minst like fortvilet som på styremøtet like før jul i fjor.

Foto: Ann Eli Nøsen

Her må det komme avklaring så fort som overhode mulig og få byggearbeidet på skinner slik at vi kan holde tidsplanen så godt det lar seg gjøre.

– Det aller første spadestikket

Bygginga skulle starte høsten 2018 og sjukehuset skulle stå innflyttingsklart fire år senere, men byggeplanene ble lagt på is allerede den sommeren, fordi daværende direktør Espen Remme så at sjukehuset ble minst 700 millioner kroner over totalramma, som var satt til å bygge for på 4,6 mrd. kroner. Deretter trakk prosjektdirektør Helle Jensen seg.

Espen Remme og Helle Jensen

I juni 2018 stoppet daværende sjukehusdirektør Epsen Remme bygginga av det nye sjukehus som skulle starte høsten 2018. Utpå høsten trakk prosjektdirektør Helle Jensen seg.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Trenger med penger til planlegging

Siden den økonomiske ramma ble satt i 2014 har den ikke vært endret. På slutten av fjoråret innrømmet sjukehusdirektør Øyvind Bakke at ramma er for lav og orienterte om at det kommer en sak om endring. Heidi Nilssen vil ikke antyde hvor mye ramma bør heves for å realisere bygginga. Men en ting er sikkert. Det trengs enda mer penger for å fortsette planlegginga av sjukehuset.

Sykehusbygg skal utarbeide en usikkerhetsanalyse der de beregner hvor mye mer penger som trengs inn i prosjektet.

Det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal som skal bygges på Hjelset i Molde

Det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal er stoppet for andre gang, fordi det blir for dyrt.

Foto: Helse Møre og Romsdal

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL