Skjebnedag for Kristiansund

I dag behandler styret i Helse Møre og Romsdal konseptrapporten for nytt sjukehustilbud på Nordmøre og Romsdal. Direktør Espen Remme anbefaler styret å si ja til dagkirurgi i Kristiansund, og at en beholder dagens sjukehusbygg. Da styret diskuterte saken i september, var flere styrerepresentanter skeptisk til å etablere dagkirurgi i Kristiansund.

Nytt sjukehus Molde
Foto: Helse Møre og Romsdal