NRK Meny
Normal

Skeptiske til å gjennomføre miljøundersøkelser

Flere grunneiere er skeptiske til å gjennomføre miljøundersøkelsene i områdene rundt Aspevågen i Ålesund.

Borgundfjorden

Overingeniør Thomas Aurdal i miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen sier Borgundfjorden – og særlig Aspevågen – er en av Norges mest forurensede havneområder.

Foto: Wikimedia commons

Borgundfjord-området i Ålesund kommune er et av de prioriterte områdene i en fylkesvis handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn.

Spesielt Aspevågen går for å være et av de mest forurensede havneområdene i Norge. Dette skyldes tidligere industrivirksomhet og skipsverft.

Må finne forurensningskildene før opprydningen kan starte

En rekke grunneiere har fått pålegg om å gjennomføre miljøundersøkelser rundt eiendommene sine.

Fylkesmannen sier de er nødt til å finne kilden til forurensningen før opprenskingsarbeidet i fjorden kan starte. Men flere grunneiere er skeptiske til å gjennomføre miljøundersøkelse i området rundt Aspevågen.

– Vi har fått litt blandede tilbakemeldinger der noen uttrykker en viss skepsis, mens andre har gitt uttrykk for at de er positive til et slikt samarbeid, sier overingeniør ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen, Thomas Aurdal.

Han vet heller ikke hva slike undersøkelser vil koste. Men fristen for å få gjennomført miljøundersøkelsene er likevel satt til september 2015.

Grunneierne er invitert til møte i slutten av januar.

– Vi håper å få gitt informasjon på møtet om hvor viktig dette er, og håper at flere vil stille seg positive etter møtet, sier han.

Han tror møtet også vil hjelpe grunneierne til å få kontakt med konsulenter som kan hjelpe dem i arbeidet.