NRK Meny
Normal

Nå skal Borgundfjorden renses: – Et av Norges mest forurensede havneområder

Borgundfjord-området i Ålesund kommune er et av de prioriterte områdene i en fylkesvis handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn.

Borgundfjorden

Overingeniør Thomas Aurdal i miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen sier Borgundfjorden – og særlig Aspevågen – er en av Norges mest forurensede havneområder.

Foto: Wikimedia commons

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som melder på sine nettsider at det er behov for å gjennomføre miljøtiltak i Borgundfjord-området, fordi havnebassenget er sterkt forurenset.

– Spesielt Aspevågen går for å være et av de mest forurensede havneområdene i Norge. Dette skyldes tidligere industrivirksomhet og skipsverft. I gamle dager var man ikke like flink til å rydde opp etter seg, sier overingeniør Thomas Aurdal ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Nå mistenker man at flere av disse områdene fortsatt er miljøfarlige. Disse stedene må renses og sikres, før en eventuell rydding av Borgundfjorden kan starte.

Her er eiendommene

Dermed har følgende tolv grunneiere og tiltakshavere ved havnebassenget i Ålesund fått varsel om at Fylkesmannen vil ha gjennomført miljøundersøkelser og tiltaksvurderinger på eiendommene deres:

1) tidligere Statens fyr- og merkevesen

2) tidligere slippområde for Statens havnevesen

3) tidligere Brødr. Wiig & Olsen Skipsverft

4) tidligere Ålesund gassverk

5) tidligere Liaaen verft på Ysteneset

6) området på sørsiden av Kjøpmannsgata, øst for Kvennaneset

7) tidligere Liaaen verft på Kvennaneset

8) deler av området på land, øst for Steinvågsundet

9) området ved bedriften til Wärtsilä vest for Steinvågsundet

10) industriområdet ved Notholmen

11) industriområdet ved Osholmen

12) området ved tidligere Vest Skipsservice i Olsvika

Grunneiere med tilknytning til Skutvika, den gamle skraphandlertomta, samt Bunker Oil har blitt varslet ved tidligere tidspunkt.

Her er fristene

Aurdal forteller at de har gitt grunneierne frist til september med å svare på Fylkesmannen sin forespørsel om å gjennomføre miljøundersøkelser.

– Ennå er det overraskende få som har svart, men flere har stilt seg positive til å være med på dette. Det ser ut til at forurensingen er en velkjent problemstilling i Ålesund.

Overingeniøren sier de regner med å sende ut pålegg relativt raskt etter at fristen har gått ut i neste måned, men Fylkesmannen har ennå ingen konkret dato de ønsker å være ferdig med opprydningstiltakene.

– Vi kommer til å gi grunneierne en frist til neste år med å levere en rapport fra miljøundersøkelsene. De må da leie inn et konsulentfirma som kan gjøre dette for dem, sier Aurdal.

Volsdalsvågen - kloakk - forurensing

Også i Volsdalsvågen ved Sparebanken Møre Arena er bassenget forurenset. Dette bildet er fra en tidligere sak NRK har laget.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK