Tror Hornindal kan bli jokeren

60 prosent av voldingene vil slå seg sammen med andre kommuner, men de er delt om de vil slå seg sammen med både Stryn og Hornindal, eller kun Hornindal. Stryn på sin side vil ikke være sammen med Volda - og dermed kan Hornindal bli jokeren.

Jørgen Amdam

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (Ap), har fått svar fra innbyggerne sine.

Foto: Trond Vestre / NRK

I folkeavstemningen i mai sa 69 prosent av dem som stemte i Volda nei til å slå seg sammen med Ørsta. Derfor vedtok Volda en intensjonsavtale med de to kommunene Stryn og Hornindal i indre Nordfjord.

Nå har kommunen spurt folket, og mandag ble resultatet klart.

– I Volda er det 60 prosent for sammenslåing generelt. 27 prosent er imot og 13 prosent vet ikke, opplyser ordfører i Volda, Jørgen Amdam til NRK like etter klokka 21.

800 personer har svart i innbyggerundersøkelsen, og innbyggerne har svart på både et alternativ der Volda, Stryn og Hornindal slår seg sammen, og et alternativ der bare Volda og Hornindal slår seg sammen.

Undersøkelsen viser at 45 prosent av innbyggerne er for at alle tre kommunene slår seg sammen, og 41 prosent vil kun slå seg sammen med Hornindal.

– Folk er svært positive til Hornindal, sier ordfører i Volda Jørgen Amdam.

Les hva sunnmøringene stemte i folkeavstemningen om kommunereformen her.

Stryn vil ikke ha med Volda

Mandag kveld er også resultatene fra Stryn og Hornindal klare.

Stryn har fått resultater fra både folkeavstemning og innbyggerundersøkelse mandag. Der er det lite stemning for en storkommune. I folkeavstemmingen stemte 11,7 prosent at de vil være med i en storkommune sammen med både Hornindal og Volda. 57,1 prosent vil gå sammen med Hornindal, og 30,1 prosent vil fortsette alene. I innbyggerundersøkelsen sier 73 prosent av dem som ble spurt at de vil ha storkommune med både Volda og Stryn. 26 prosent vil slå seg sammen med kun Stryn, mens tre prosent har svart «vet ikke».

– Hornindal blir jokeren

Men i undersøkelsen blir innbyggerne også spurt om hvilken retning de vil gå i dersom det ikke blir en storkommune med alle tre.

44 prosent svarer da at de vil gå nordover i retning Volda, mens 44 prosent svarer de vil gå sørover i retning Stryn. 12 prosent vet ikke.

Derfor tror Amdam at Hornindal blir jokeren.

– Det er de som da må se hvem de vil gå sammen med.

– Kan de ende med å velge Stryn slik at Volda blir stående alene?

– Det er en mulighet at de vil gå til Stryn hvis vi ikke kan gi tilbud som de finner tilfredsstillende gode, sier Amdam.