Hopp til innhold

Gjenåpner omstridt fødeavdeling

I februar måtte fødeavdelingen, som er den eneste i landet med et stortingsvedtak om å holde åpent, stenge på grunn av mangel på fagfolk. Nå er det klart når avdelingen i Kristiansund åpner igjen.

Kristiansund sjukehus

ÅPNER: Fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus har fått dato for gjenåpning.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Torsdag opplyser Helse Møre og Romsdal at fødeavdelingen i Kristiansund åpner igjen 1. desember.

Georg Johnsen, klinikksjef ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), forteller at avdelingen ikke kan åpne tidligere, fordi fagfolkene ikke er på plass før da.

Klinikksjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund, Georg Johnsen

Georg Johnsen sier det blir viktig å sikre en forutsigbarhet for de ansatte.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Det er rekruttert fire gynekologer, to gynekologer under spesialisering og flere jordmødre. Men det er enda ikke nok, sier han.

Mangel på nok fagfolk ved fødeavdelingene i fylket har lenge vært en utfordring for helseforetaket.

Johnsen vektlegger at det nå er viktig å få på plass en stabil ordning.

– Det aller viktigste er at vi må være trygge på at vi har et godt fagmiljø, med nok faste ansatte, for å sikre forutsigbarhet for alle ansatte. Vi vil ikke havne i samme situasjon som vi gjorde i vinter, sier Johnsen.

Ser lyst på gjenåpning

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er trygg på at de har fått til et godt og stabilt fagmiljø til gjenåpningen.

Kjell Neergaard

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, berømmer foretaket for rekrutteringen av ansatte.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Jeg vil berømme foretaket for å ha jobbet godt med rekrutteringen den siste perioden. Vi gleder oss til dagen fødeavdelingen i Kristiansund åpner igjen.

Han forteller at han er sikker på at fødeavdelingen kan holde åpent i lang tid fremover, etter å ha sett hvem som er ansatt.

Noen av dem som har kjempet for fødeavdelingen, er Bunadsgeriljaen. Det er en organisasjon som kjemper for fødetilbudet over hele landet. Lederen, Anja Cecilie Solvik, forteller at de ble veldig glade og tror de kan ha medvirket til at gjenåpningen blir en realitet.

Anja Solvik

Leder av Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, ser lys i enden av tunnelen.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Selv om det er to måneder senere enn vi håpte, er vi glade datoen er her. Vi ser lys i enden av tunnelen.

– Nå må kristiansunderne bare sette i gang, så fødeavdelinga får noe å gjøre på, ler Solvik.

Stortingsvedtak om å holde åpent

I Nordmøre og Romsdal har kampen om fødetilbudet rast i flere år, og det tok seg opp da det ble bestemt at det nye fellessykehuset skulle bygges på Hjelset, utenfor Molde.

Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

PRESS: Sykehusdirektør Bakke har tidligere fortalt at han har opplevd politisk press for å holde fødeavdelingen i Kristiansund åpen.

Foto: Roar Strøm / NRK

Både i Molde og Kristiansund ønsker de å beholde fødeavdelingene sine, men mangel på jordmødre og gynekologer gjør dette vanskelig.

14. mai i fjor gjorde Stortinget et vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart. Etter planen skal sykehuset stå ferdig våren 2025.

Men i februar ble avdelingen likevel stengt på grunn av mangel på fagfolk. Dermed valgte sykehusdirektør, Øyvind Bakke, å trosse Stortingsvedtaket.

Tidligere denne uken fortalte Bakke at han har opplevd politisk press for å holde fødeavdelingen åpen.

– Det er klart jeg opplever et sterkt press, og det har ført til at vi har strukket oss langt. Vi stengte ikke fødeavdelinga i Kristiansund én dag for tidlig som følge av mangel på personell, sa Bakke.

Vinteren 2020 døde to babyer i forbindelse med fødsel på sykehuset i Molde og Kristiansund. Fylkeslegen konkluderte med at begge babyene kunne overlevd om de hadde fått den hjelpa de trengte.