Redusert kapasitet på ferjesamband

På ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund er det redusert kapasitet på B-ferja fordi eit vogntog står fast på dekk. Ferja Ullensvang tek difor berre passasjerbilar. A-ferja og C-ferja går som normalt.

Laster Twitter-innhold