Havyard skal bygge fem elektriske ferjer for Fjord1
Foto: Pressebilde

Ferje i Møre og Romsdal

 • Boreal tek over Molde-Vestnes

  Statens vegvesen og Boreal Sjø AS har gått inn kontrakt om ferjedrift på E39 mellom Molde og Vestnes frå 2021. Dei skal drive to heilelektriske ferjer og to hybridferjer med avgang kvart 20. minutt på dagtid. Fjord1, som trafikkerer strekninga i dag, klaga over innstillinga i mai, men klagen blei ikkje følgt, skriv Vegvesenet i pressemeldinga.

  Fjord1 tapte Molde - Vestnes
  Foto: An Eli Nøsen
 • Frykter reduksjon i ferjetilbudet

  Ordførere på Nordmøre mener staten gir hundre millioner kroner for lite til ferjedrifta i Møre og Romsdal i år, og frykter reduksjon i tilbudet. – Færre ferjeavganger er destruktivt for næringslivet i distrikta, sier Smølaordfører Roger Osen.

  Roger Osen
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Slutt på verdikort på ferjene

  Frå og med 1. juli vil ein ikkje kunne nytte verdikort på ferjene. Autopass ferjekort skal erstatte den gamle ordninga. Autopassbrikke blir innført først frå 2020, medan autopassferjekort kan ein kjøpe og bruke alt no. Det har vore mykje forvirring rundt innføringa av Autopass og prosjektleiar for «Autopass for ferje», Dag Hole, seier dei har fått blanda tilbakemeldingar på ordninga. – Vi vil sjølvsagt jobbe med dei tinga som folk ikkje er så fornøgd med. Vi skal utvikle dette slik at det blir ei god løysing. Målet er at ein skal bruke Autopass-brikke som betalingsmiddel på ferjene, seier Hole.

  Dag Hole
  Foto: Roar Strøm NRK
 • Nytt møte om autopass

  Prosjektleiar i Autopass for ferjer, Dag Hole, arbeider framleis for ei felles ordning for riks- og fylkesferjene. Nyleg vedtok Vestlandsrådet å utsette innføringa av ordninga til nyttår. Hole vedgår at det har skapt utfordringar, og Vegdirektoratet har bede vestlandsfylka om eit ekstraordinært møte for å få avklart situasjonen rundt bruk av autopass på fylkesferjene.

  Prosjektleiar for Autopass for ferje, Dag Hole.
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK