Protesterer mot skolenedlegging

FAU ved Todalen skule i Surnadal reagerer kraftig på forslaget om å legge ned skolen neste høst.

Todalen skule

Todalen skule kan bli lagt ned høsten 2016.

Foto: Surnadal kommune

Todalen skule har 23 elever som kan risikere å bli flyttet til Stangvik skule fra høsten 2016.

Reagerer på fremgangsmåten

Foreldreutvalget ved skolen har skrevet brev til alle i kommunestyret der de reagerer på saksgangen. Leder i FAU, Bjørn Steinar Ansnes, skriver i brevet at kommunen ikke kan gjøre endringer i skolestrukturen i forbindelse med budsjettbehandlingen.

–Da må det fremmes en egen nedleggingssak og det er ikke gjort her, sier Ansnes.

Bjørn Steinar Ansnes

FAU-leder Bjørn Steinar Ansnes ved Todalen skule reagerer kraftig på forslaget om å legge ned skolen

Foto: Privat

Det er 28 kilometer mellom de to skolene.

Tunga beint i munnen

FAU er klare på at de ikke vil godta at det nye kommunestyret i Surnadal vedtar nedlegging. De skriver: «Lover og regler set klare rettsregler for korleis saker om skulenedlegging og endringer av krinsgrensene skal handsamast. Andre framgangsmåter enn dei som er foreskrevne i desse lovene og regelverka vil såleis være lovstridige»

Må trekke forslaget

FAU ber kommuneledelsen trekke forslaget og mener behandlingen så langt har skapt unødvendig usikkerhet for elever, foreldre og ansatte. Den gir også et svært dårlig utgangspunkt for en god prosess, står det i brevet.

FAU ved Todalen skule har innkalt til folkemøte om saken torsdag 19. november.

Ordfører bekrefter

Lilly Gunn Nyheim

Ordfører Lilly Gunn Nyheim bekrefter at de vil legge ned skolen

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) bekrefter at de er i gang med en prosess som etter planen skal munne ut i at Todalen skule legges ned fra høsten 2016. Men hun har etter reaksjon fra foreldre bedt administrasjonen se på lovligheten for prosessen.

– Jeg forstår at det i budsjettet kan være vanskelig å budsjettere med noe som ikke er vedtatt, så eventuelt så må skolenedleggelsen få en egen prosess, sier hun.