Her blir fastklemt kalv redda frå flaumen

Om lag hundre dyr har mista livet i den flaumstore elva Surna på Nordmøre. Det blei hjarteskjerande scener då kyr og kalvar hamna på kvar si side av elva.