Ørsta og Volda: – Vi har kommet ett skritt videre

Ordførerne i Volda og Ørsta er begge godt fornøyd med diskusjonene om kommunesammenslåing under fellessamlinga i Loen.

Ørsta og Volda diskuterer kommeunsammenslåing

Ordføreren i Ørsta, Stein Aam (Sp) i midten mens politikerne diskuterer sammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Lokalpolitikerne fra begge kommunene har satt hverandre i stevne onsdag og torsdag for å finne en felles veg videre.

Det er i Ørsta at skepsisen er størst. Motstanden har vært stor i utkantbygdene i Ørsta, men også økonomiske spørsmål spiller en sentral rolle. Ørsta har en dobbel så stor andel av Tussa-aksjer som Volda, og lånegjelda er lavere i Ørsta enn i Volda.

– Jeg tror mange har lært mye

Men etter den første dagen med diskusjoner var mange av lokalpolitikerne gledelig overrasket over hvor bra diskusjonene hadde vært.

– Vi har fått fram veldig mange interessante problemstillinger og har hatt fornuftige og gode diskusjoner så jeg tror mange har lært mye og har fått flere synspunkt enn de har hatt før og at saken har flere dimensjoner, sier ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap).

– Det har vært noen veldig gode diskusjoner, og dette har vært en ny måte å jobbe på, og det har kommet opp en rekke nye ideer og tanker som kanskje ikke har vært i tråd med det jeg har tenkt. Men det har jeg godt av når jeg skal fremføre dette i forbindelse med at velgerne skal si ja eller nei i folkeavstemningen 19.mai, sier ordføreren i Ørsta, Stein Aam (Sp).

– Har dere kommet et skritt videre?

– Ja, jeg mener at vi som politikere har kommet et stykke videre, og det trengs for tida er knapp, sier Stein Aam.

– Jeg tror vi har utviklet en mye bedre felles forståelse for hverandre og for hvilke utfordringer vi har sammen, sier Jørgen Amdam.

Skeptiker

Stein Aam har markert som en av skeptikerne til en sammenslåing mellom Ørsta og Volda, og dette ble en viktig sak i valgkampen i Ørsta. Vi spør om han er blitt en mindre skeptiker etter denne samlingen.

– Min holdning er klar. Jeg gikk til valg, og velgerne ga meg et klart mandat, og det står jeg ved. Dersom dett kommer opp økonomiske ting som jeg må ta innover meg og kanskje endre standpunkt så skal jeg vurdere det. Men for øyeblikket står jeg på mitt skeptiske standpunkt frem til 19.mai, sier Stein Aam.

– Er du klar til å gå inn i forhandlinger om en intensjonsavtale?

– Det er jeg klar til, ja, sier Aam.