Ordføreren i Aukra: – Jeg forventer at fylkesmannen respekterer demokratiet

Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) forventer at Aukra får være i fred når fylkesmannen kommer med si anbefaling om kommunestruktur førstkommende mandag.

Bernhard Riksfjord og Oddvar Myklebust

Ordføreren i Aukra, Bernhard Riksfjord (til venstre) i samtale med ordføreren i Sandøy, Oddvar Myklebust

Foto: Trond Vestre / NRK

Vedtakene som er gjort i kommunestyrene vil bety at rundt to tredeler av kommunene i Møre og Romsdal fortsetter som i dag.

Men fylkesmannen skal gi en anbefaling til kommunalministeren, og budskapet fra ordføreren i Aukra er klinkende klar.

– Å respektere de demokratiske prosessene som har vært gjennomført i den enkelte kommune og med klare vedtak om retningsvalg, sier Bernhard Riksfjord.

Mange er spent på hva fylkesmann Lodve Solholm vil legge frem førstkommende mandag. Flere av hans kollegaer har allerede kommet med sine anbefalinger. Noen av disse innebærer en kraftig reduksjon av antall kommuner, andre er mer moderate.

Flere spørsmål

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har mot Høyres stemmer ifølge Kommunal Rapport stilt flere spørsmål til kommunalminister Jan Tore om den rollen fylkesmennene har hatt i forbindelse med kommunereformen. Blant annet stiller komitelederen Martin Kolberg (Ap) spørsmål om fylkesmennene "går ut over sitt embete på en slik måte at de motarbeider lovlig fattede vedtak i kommunestyrer".

Aukra inngikk to intensjonsavtaler, en avtale med Midsund og en avtale med sju andre kommuner i Romsdal. Begge ble avvist i folkeavstemninga som ble gjennomført 25. april. Innbyggerne i Aukra ønsket at kommunen skulle fortsette som i dag. Dette ble også vedtaket i kommunestyret i Aukra.

Feil fokus

Bernhard Riksfjord

Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) i Aukra deltok i forhandlingene om en storkommune i Romsdal, men var kritisk til dette.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Nå forventer ordføreren i Aukra at fylkesmannen ikke kommer med en anbefaling som går på tvers av det som er vedtatt i kommunen.

– Det vil overraske meg stort dersom en konstruktiv og kunnskapsrik fylkesmann vil gå på tvers av det som et overveldende flertall av det innbyggerne og politikerne har ønsket, sier Bernhard Riksfjord.

– Det er et klart flertall på Stortinget som mener at det skal baseres på frivillighet. Dersom en fylkesmann skal sette seg opp i en høy stol og gå ut over de rammene som Stortinget har sagt bare for å tilfredsstille en kommunalminister som i utgangspunktet ville ha 100 kommuner, da har du feil fokus, sier Aukra-ordføreren.