Hopp til innhold

Ønsker et tettere samarbeid mellom Sykkylven og Stranda

STRANDA (NRK): Arbeiderpartipolitiker Erik Kursetgjerde i Sykkylven tar til orde for et tettere samarbeid mellom Stranda og Sykkylven.

Kursetgjerde

STORT POTENSIAL: En sammenslåing mellom Stranda og Sykkylven vil ha et stort potensial, mener Ap-politiker Erik Kursetgjerde.

Foto: Privat

I går sa et flertall i kommunestyret i Stranda nei til å ta opp igjen forhandlingene med Sykkylven om sammenslåing nå.

– Jeg vil ikke legge meg for mye opp i vedtaket som er gjort i Stranda. Men det er klart at vi må ha fokus på tettere samarbeid, og vi må ta oss tid til å gå gjennom en ny prosess. Det har kommet opp en hel del nye faktorer på bordet. Inntektene er blitt kraftig redusert for begge kommunene, og for Sykkylven så er det store utfordringer i fremtiden, sier Erik Kursetgjerde.

Kommunestyret i Stranda

NEDSTEMT: Med 14 mot 11 stemmer ble forslaget om å gjenoppta forhandlingene med Sykkylven avvist i kommunestyret i Stranda.

Foto: Trond Vestre / NRK

I kommunestyret i Stranda kom saken spørsmålet om sammenslåing gjennom en interpellasjon fremmet av Høyre, KrF, Venstre og Frp. De ønsket å ta opp igjen samtalene med Sykkylven med utgangspunkt i den intensjonsavtalen som ble inngått i 2016.

Bakgrunnen for dette kravet er de økonomiske konsekvensene av å stå alene, men det ble også hevdet at Stranda vil slite med å klare tjenesteproduksjonen dersom kommunen ikke slår seg sammen med Sykkylven

For Stranda vil det bety et nedtrekk økonomisk på 3,1 millioner kroner årlig. For Sykkylven er nedtrekket enda større.

Avviste interpellasjon

Jan Ove Tryggestad

INGEN FORHANDLING: Ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad (Sp) mener det ikke er rett å forhandle om sammenslåing nå.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) ønsket ikke å gå inn i forhandlinger nå og flertallet avviste kravet mot 11 stemmer etter en opphetet og amper debatt

– Ordføreren er ikke prinsipiell motstander av kommunereformen, men vil med bakgrunn i den pågående grensejusteringsprosessen for Liabygda være noe avventende til en ny prosess. I tillegg så har vi søknaden fra bygdene Norddal og Eidsdal om grensejustering til Stranda, sa Jan Ove Tryggestad.

Erik Kursetgjerde sier han opprinnelig ønsket en sammenslåing med Stranda, men stemte imot fordi hans egen partigruppe i Sykkylven sa nei og på grunn av resultatet i innbyggerundersøkelsene.

Men Kursetgjerde mener at en sammenslåing er den riktige vegen og gå, men han vil bygge stein for stein.

Store fordeler

Ja, jeg tror det er det vi må gjøre. Det må forankres både blant innbyggerne og i partilagene. Jeg tror det vil ha flere store fordeler, særlig knyttet til et tettere næringssamarbeid. Jeg tror potensialet vil være stort, ikke minst når vi ser at regjeringa står knallhardt på kommunereformen så må vi snu alle steiner, sier Erik Kursetgjerde.

– Vi må bare innse at situasjonen i Sykkylven er krevende økonomisk sett. For vår del er det blitt veldig utfordrende etter at opposisjonen midt i et regnskapsår valgte å fjerne eiendomsskatten.

Sykkylven og Stranda