Hopp til innhold

Mineralet olivin fanger tungmetaller fra skytefelt

Mineralet Olivin skal brukes til å rense tungmetaller fra skytefeltet på Hjerkinn på Dovre. Sibelco Nordic og Forsvarsbygg har inngått en avtale.

Testing av klasevåpen på Hjerkinn

Dette er skytefeltet på Hjerkinn. Nå skal 165 kvadratkilometer tilbakeføres til naturen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Nå skal Forsvarsbygg tilbakeføre det 165 kvadratkilometer store skytefeltet til naturen. Og Sibelco på Åheim i Vanylven skal sille en avgjørende rolle.

– På Hjerkinn blir mineralet olivin brukt for å absorbere tungmetaller som kobber, bly, nikkel, kadmium og sink, sier forskingsingeniør Jermund Rekkedal. Vårt anlegg i Vanylven kommune på Sunnmøre er verdens største produsent av mineralet olivin, sier han.

North Cape Minerals på Åheim

Her blir norsk olivin utvunnet, på Åheim i Vanylven på Sunnmøre.

Foto: Photographer HARALD M. VALDERHAUG, NO-6050 VALDERØY - NORWAY. Phone: + 47 701 82 375 E-mail: harald@valderhaug.no / Harald M. Valderhaug

Utvinning av olivin har pågått i en årrekke i Vanylven. Først var det det statseigde selskapet Olivin som sto for driften. Deretter overtok North Cape Minerals. Nå er det Sibelco som har overtatt bergverksdriften på Åheim. Mineralet hentes ut av fjellet, og anlegget er kommunens største industriarbeidsplass. Over to år skal det leveres 4500 tonn olivinprodukt årlig.

– Vi skal levere både tildekningsmateriale for deponier med forurenset masse og filtermateriale som direkte skal brukes til rensing av tungmetallforurenset vann, forteller Rekkedal.

Soldater, Blindgjengerryding, 1(7)

Her renses skytefeltet på Hjerkinn for blindgjengere.

Foto: Ingrid Book & Carina Hedén

Bruk av mineraler til binding av tungmetaller skal være av ny dato i verdenssammenheng. Tester viser at olivin fungerer godt til miljøformål. Forsvarsbygg har testet olivin til forskjellige miljøanvendelser med positivt resultat.

Resultatene ved bruk av olivin, har vekket internasjonal oppsikt, og det er ventet delegasjoner fra flere ulike land på befaring i sommer. Evnen til å nøytralisere syre og evnen til å absorbere og binde tungmetaller er to viktige egenskaper som ligger til grunn for bruken av olivin ved oppdrag som på Hjerkinn, sier Rekkedal.

Granulert olivin

Dette er granulert olivin.

Foto: North Cape Minerals

Overflaten til knust olivin har vist seg å kunne binde tungmetaller som kvikksølv, kobber, bly og sink. Det viser seg også at olivinen tar opp i seg metallene som finnes i små konsentrasjoner.

– Disse egenskapene gjør olivin til et attraktivt materiale til behandling av forurenset vann og som tildekkingsmateriale for forurensede masser både på land og i sjø. Både havner og fjorder langs den langstrakte Norskekysten er aktuelle å behandle, sier Steinar Slagnes ved Sibelco på Åheim.

Olivin er et av norges viktigste industrimineraler. Den finnes også i smykkesteinsvarianten peridot. Olivin brukes i produksjonen av jern, i smelteovner, i støpesand og steinullmateriale.