Hopp til innhold

– Har redusert CO₂-utslippene med 70 millioner tonn

ÅHEIM (NRK): Hjørnestensbedriften på Åheim i Vanylven leter hele tiden etter nye markeder for industrimineralet olivin. – Mineralet har stor miljøeffekt, sier ordføreren.

Olivinsand

Hvert år produseres over to millioner tonn med olivinsand på Sibelco i Åheim.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Dumper i steinbruddet på Åheim

De store dumperne frakter tonnevis med stein ned fra steinbruddet til transportbåndet som skal frakte det videre.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Den ene dumperen etter den andre snirkler seg opp og ned i steinbruddet for å hente det viktige mineralet. Ved bunnen av fjellet blir de store steinmassene kjørt gjennom den første knuseren og fraktet 4,1 kilometer på et transportbånd ned til anlegget på kaia. Her blir olivinsand produsert og eksportert.

Store forekomster i Vanylven

Borer hull i fjellet før de bruker sprengstoff

De borer først hull til sprengstoff, før de sprenger i bruddet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Allerede på 1920-tallet var geologene interessert i Åheim. Gjennom en stor kartlegging av mineraler fant de store forekomster av olivin. Fordi forekomstene lå så bra til i forhold til sjøen ble Åheim et satsingsområde. Nå kommer halvparten av verdensproduksjonen av olivin fra Åheim.

Steinbruddet på Åheim

Steinen blir knust i ei stor kvern før den havner på et 4,1 kilometer langt transportbånd.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det største produktet de eksporterer er en slaggdanner som blir brukt i råjernsindustrien til for eksempel stål. Mineralet har gode miljøvennlige egenskaper fordi det er et silikat, og erstatter man karbonater med dette, vil det minske det totale CO₂-utslippet.

Heidi Endal

Heidi Endal er operatør. Hun knuser manuelt de steinblokkene kverna ikke tar, og styrer transportbåndet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– I perioden fra 1975 til 2015 har CO₂ utslippene i verden blitt redusert med 70 millioner tonn ved at vi har levert olivin til råjernsproduksjon, sier Jermund Rekkedal i Sibelco Åheim.

Til sammenligning slipper vi ut ca. 54 millioner tonn CO₂ innenfor Norges landegrenser hvert år.

Men selv om olivin har mange gode egenskaper er det ikke alltid man kan erstatte

Transportbåndet fra bruddet og ned til kaia

her kommer båndet ut av fjellet nede med kaia og produksjonsbyggene.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

karbonater med olivin for å hindre CO₂-utslipp.

– Det er på grunn av tekniske ting som hvilke malmer som passer med olivin. Vi prøver å få alle til å bruke det, men det er ikke alltid teknisk mulig.

Samfunnet er bygd opp rundt bedriften

Steinbruddet til Sibelco i Åheim

Steinbruddet i Åheim gir viktige arbeidsplasser til kommunen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Siden 1948 har olivinsand blitt eksportert fra Vanylven og ut til Europa, og mulighetene ligger der for å nå hele verden. Ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande, sier at hjørnesteinsbedriften er viktig for kommunen og fører til mange kompetansearbeidsplasser.

– Hele Åheim-samfunnet er bygget rundt denne bedriften. Den ligger i ryggmargen til alle som er fra Åheim.

Lena Landsverk Sande

Lena Landsverk Sande, ordfører i Vanylven, sier at mineralet er ekstremt viktig for Åheim og kommunen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hun kunne ønske Sibelco skrøt mer av det de drev med.

– De driver med veldig viktige ting for samfunnet vårt. Det materialet de jobber med har stor miljøeffekt.

Binder tungmetaller

For olivin har den egenskapen at det binder tungmetall i vann. På Hjerkinn er det blant annet blitt brukt til å nøytralisere forurensingen fra en av Forsvarets skytebaner.

Sibelco Åheim

Herfra sender de hvert år ut over to millioner tonn med olivinsand.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Jeg synes det er rart vi ikke roper mer hipp hurra for det vi har her. Det kan få ned CO₂- utslippet, så dette er ei kjempebedrift, sier ordføreren.

Hun er opptatt av å ha en åpen dialog med bedriften, for mineralforekomstene ligger der og vil være viktig for kommunen fremover.

jermund Rekkedal er bergtekniker ved Sibelco på Åheim.

Jermund Rekkedal er bergtekniker ved Sibelco på Åheim.

Rekkedal sier at de som er i bransjen vet at mineraler er viktig for å få gjennomført et grønt skifte.

– Å bruke olivin til å binde tungmetaller ser vi på som et større produkt i fremtiden. Vi har gode resultater og det er mange som er interessert i disse resultatene, så det er spennende å se hva vi kan få til, sier Rekkedal.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL