Hopp til innhold

– Det er en dramatisk situasjon

ÅLESUND (NRK): Dersom vi fortsetter som i dag vil 10 millioner mennesker i 2050 dø av antibiotikaresistens hvert år, ifølge EUs kommissær for helse og mattrygghet.

Vytenis Andriukaitis

Vytenis Andriukaitis, EUs kommissær for helse- og mattrygghet, vil om to dager legge frem EUs nye handlingsplan for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Regjeringen inviterte tirsdag til toppmøte om antibiotikaresistens med noen av verdens ledende eksperter. EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis, fortalte forsamlingen at det på verdensbasis dør 700.000 mennesker hvert år på grunn av antibiotikaresistens, og etterlyser større oppmerksomhet om temaet.

– Vi burde ha store overskrifter om dette. Dette er et av de største problemene vi har.

Resistente bakteriene setter både mennesker og dyr i fare og kommissæren advarte om at mennesker kan ende opp med å dø av helt vanlige infeksjoner dersom man ikke bekjemper problemet. Estimater viser at dersom vi fortsetter som i dag vil 10 millioner mennesker i 2050 dø på grunn av antibiotikaresistens hvert år.

– Det er en dramatisk situasjon. Det er et grusomt bilde. Vi må sende en klar beskjed til verdenssamfunnet.

Vil ha strengere regelverk

Jon Georg Dale, Bent Høie og Per Sandberg

Fra Norge var både landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til stede.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Toppmøtet i Ålesund er det årlige sommermøtet for Nordisk ministerråd og politikere fra åtte regjeringer var til stede.

De fikk høre deler av EUs handlingsplan som legges frem om to dager der målet er å bli best på bekjempelse av antibiotikaresistens i verden. Kommissæren vil at hver medlemsstat skal utvikle gode nasjonale retningslinjer og styrke overvåkningen av antibiotikabruk. Et annet viktig ledd i handlingsplanen skal være å stimulere til forskning og innovasjon, og jobbe sammen med andre globale organisasjoner og støtte utviklingsland.

Vytenis Andriukaitis

EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis, vil at hele verden skal åpne øynene for utfordringen med resistente bakterier.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Vi er nødt til å ha et strengt regelverk og overvåke bruken i alle sektorer. I tillegg må vi ha globale proposisjoner. EU forbyr bruk av antibiotika for å fremme vekst hos dyr, men det er ikke globalt. Vi må få hele kloden med oss.

Norge har ambisjon om å bli bedre

Kommissæren la vekt på at problemene henger sammen, både for mennesker, dyr og miljøet, og sier at løsningen er å jobbe sammen på flere felt for å få en felles løsning og forståelse av utfordringene. Han trakk frem hvor viktig det var at tre norske ministere, fra forskjellige felt, var samlet under møtet og sa at koordinering var fremtiden. Norge fikk skryt for blant annet vaksinering i stedet for bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen, og for sitt systematiske arbeid mot antibiotikaresistens.

Bent Hløie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at Norge er et av tolv land som har vært en pådriver for å få antibiotikabruk opp på agendaen i FN.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Vi er langt fremme internasjonalt med måten vi jobber på. I Norge har vi en nasjonal strategi på tvers, og handlingsplaner for hver sektor. Vi har vist at vi tar dette på alvor, sier helseminister Bent Høie.

Men han understreker også at Norge kan bli bedre.

I 2016 viste tall fra Folkehelseinstituttet at Norge lå på 11. plass i Europa på antibiotikabruk i helsevesenet og Høie lanserte i fjor en handlingsplan for å få ned antibiotikabruken.

– Vi har ambisjoner om å være blant de tre beste i Europa så vi har forbedringspotensial nasjonalt, sier han. Men selv om Norge klarer å gjøre jobben lokalt og nasjonalt, er det viktig å være en pådriver internasjonalt, mener han.

– Selv om Norge skulle bli verdens beste land på dette så vil antibiotikaresistensen øke også her hvis det ikke skjer noe internasjonalt, fordi vi reiser mer. Dette er den globale helsens klimautfordring, sier Høie.

Er optimistisk

EU-kommissæren malte et dystert fremtidsbilde, men er likevel optimist.

– Ja, uten tvil. I dag ser man et annet bilde enn for ti år siden. Men det tar tid å få ned antibiotikabruken fordi det er vanskelig å øke bevisstheten og endre mentalitet. Men det er viktig å forstå at vi må gjøre det, sier Andriukaitis.