Hopp til innhold

Én av ti har antibiotikaresistente bakterier

Hver tiende friske nordmann har antibiotikaresistente bakterier i kroppen, viser en ny kartlegging fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Isolat på sykehus

Pasienter som er smittet av resistente bakterier må ligge på isolat hvis de havner på sykehus, for å unngå at bakteriene spres til andre pasienter.

Foto: NRK

Det er første gang instituttet har kartlagt forekomsten av antibiotikaresistentebakterier blant friske nordmenn, skriver Nationen. Fagdirektør Ulf Dahle i FHI er bekymret over resultatet.

Ulf Dahle, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Ulf Dahle, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, er bekymret over resultatet.

Foto: Nasjonalt folkeheleinstitutt

– Vi vil ikke at folk skal være engstelige, men vi må forstå viktigheten av å ta smitteforebyggende hensyn. Resistente bakterier kan skape vanskelige infeksjoner, og i dag har vi en betydelig andel nordmenn som bærer på disse bakteriene, sier han.

I kartleggingen har FHI testet 300 friske personer fra hele landet. 7 prosent av dem hadde ESBL-bakterier i tarmen, mens ytterligere 5 prosent var resistente mot antibiotikatypen ciprofloxacin.

Fører til 25.000 dødsfall i året

I EU-/EØS-området dør om lag 25.000 mennesker årlig av antibiotikaresistens. Dahle tror nordmenn hovedsakelig får i seg resistente bakterier på utenlandsreiser.

– Det er lite sannsynlig at norsk mat er hovedkilden til resistente bakterier som er funnet hos friske personer i Norge. Da ville vi ha funnet det hos flere, sier fagdirektøren.

Antall dødsfall på grunn av resistente bakterier i verden i dag, anslår man til 750.000 per år.

Video: Antibiotikaresistente bakterier fører til flere dødsfall

Bruker mer antibiotika enn tidligere

Brennpunkt-dokumentaren «Bakterietrusselen» viser hvordan problemet med multiresistente bakterier også er blitt en utfordring på norske sykehus.

Overlege Dag Berild

Overlege Dag Berild sier han kjenner til flere tilfeller der folk har dødd av antibiotikaresistente bakterier i Norge.

Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

Inntil for noen år siden brukte nordmenn lite antibiotika og hadde få problemer med resistens. Men nå har det snudd.

– Vi bruker mye mer antibiotika nå enn vi gjorde før. Kanskje tretti til førti prosent mer enn for tjue år siden. Og det er en helt klar sammenheng mellom økt bruk og økt resistens, fortalte overlege Dag Berild i dokumentaren.

I tillegg fører nordmenns hyppige reisevaner til at vi tar med oss multiresistente bakterier hjem.

– Vi importerer mange resistente bakterier fra utlandet i feriereiser og ved immigrasjon. Og bakteriene, de blir jo ikke tatt i tollen, de bærer vi med oss, sier Berild.

Les mer: