Hopp til innhold

Slik skal Høie få ned antibiotikabruken

Helseminister Bent Høie vil få ned bruken av antibiotika i helsetjenesten med 30 prosent innen 2020. Nå vurderer Høie å opprette et nytt vaksinasjonsprogram for voksne, samtidig som vaksinasjonsdekningen hos barn skal opp.

null

Regjeringens vil redusere bruken av antibiotika i helsetjenesten.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ha ned antibiotikabruken.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte i dag sin handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Han mener dagens bruk av antibiotika ikke er ikke bærekraftig, og at den må reduseres.

– Den skaper resistente bakterier som kan føre til at alvorlige sykdommer som kreft og hjertesykdom blir vanskelig å behandle. Handlingsplanen skal bidra til at vi når målet om å redusere antibiotikabruken i helsetjenesten med 30 prosent innen 2020, sier Høie.

Skal snu utviklingen

Handlingsplanen inneholder tiltak rettet mot fastleger og legevaktleger, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen. 80 prosent av all forskrivning skjer i allmennpraksis, skriver Helsedepartementet i en pressemelding.

– I nært samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen skal helsepersonell få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibiotikabruk. Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen med resistente bakterier, sier Høie.

Blant annet foreslår Høies departement såkalt kollegabasert veiledning.

Her skal de få bedre oversikt over hvor mye antibiotika de skriver ut og rådgivning om hvordan de kan redusere bruken. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) styrkes med fire millioner kroner til denne oppgaven.

Legene skal også få kurs i hvordan de kan dele ut mindre antibiotika.

Vil vaksinere flere

Helsemyndighetene ser det også nødvendig å øke bruken av vaksinasjon. I handlingsplanen legges det vekt på at det er gode holdepunkter for at tiltak, som god håndhygiene og bruk av vaksiner, blir enda viktigere i møtet med den økende forekomsten av antibiotikaresistens.

For å nå målet om 30 prosent reduksjon skal Folkehelseinstituttet jobbe målrettet for å øke vaksinasjonsdekningen hos barn.

Det vurderes også et eget vaksinasjonsprogram for vokse for å redusere forekomsten av infeksjoner og dermed behovet for antibiotika.

– Vaksinering er et viktig virkemiddel i kampen mot resistens. Derfor har regjeringen foreslått et vaksinasjonsprogram for voksne. Hvis vi får tilslutning fra Stortinget, så vil Folkehelseinstituttet vurdere hvilke vaksiner som kan være aktuelle, sier Høie til VG.

Vellykket prøveprosjekt

I fjor høst gjennomførte Helse Midt-Norge et prøveprosjekt med gode resultater. Foreløpig resultat viser at nærmere 70 prosent av legene, som har fått veiledning, vil endre måten å håndtere antibiotika på.

Handlingsplanen er en oppfølging av den norske strategien mot antibiotikaresistens 2015-2020, som kom i juni i fjor, og er en konkretisering av strategien. I tillegg til gjennomgang av legenes praksis, er planen rettet mot spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen.

– Som overfor legene har vi kunnskapsbaserte tiltak overfor sykehusene, noe som har hjulpet mye i Sverige og Danmark. Vi har også tiltak overfor befolkningen, inkludert mer informasjon om konsekvenser av antibiotikabruk, sier Høie.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger