NRK Meny
Normal

NRK-valgomaten: Motstand mot storkommuner

NRK Møre og Romsdal sin valgomat gir en indikasjon på at det er motstand mot å bli en del av en stor regionkommune blant innbyggerne i landkommunene.

Valgomat

Det er grunn til å understreke at tallmaterialet er begrenset, men tallene gir en pekepinn på at folk i landkommunene ikke ønsker å være en del av en storkommune.

Foto: NRK

Valglogo

Det mest interessante funnet er i Haram kommune. Av 836 som har svart så langt er 63 prosent helt eller delvis uenig i påstanden om at Haram bør bli en del av en storkommune der Ålesund er med.

Det er grunn til å understreke at tallmaterialet i valgomaten er begrenset og dette varierer fra kommune til kommune. Mellom 6 og 13 prosent av det totale antallet innbyggere har foreløpig prøvd valgomaten som NRK Møre og Romsdal har laget.

Men tallene gir en pekepinn på at folk i landkommunene ikke ønsker å være en del av en storkommune der enten Ålesund, Molde eller Kristiansund er med, eller at innbyggerne er delt på midten i dette spørsmålet.

Her kan du prøve valgomaten

Motstand mot å gå til Ålesund

Bjørn Sandnes

Ordfører Bjørn Sandnes (H) i Haram har vært en pådriver for en stor regionkommune på nordre Sunnmøre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Haram kommune med ordfører Bjørn Sandnes i spissen, tok initiativet til å samle kommunene på nordre Sunnmøre i et forsøk på å få til en storkommune der Ålesund er med.

Prosessen har foreløpig resultert i at 13 kommuner er enige om å jobbe videre med tanken på å danne en storkommune.

Også i Giske, Sykkylven og Skodje er det motstand mot å gå til Ålesund.

I Sula ønsker 68 prosent av de 799 som har svart at Sula bør forsette som egen kommune.

Det er ikke presisert nærmere hvor mange kommuner som inngår i begrepet storkommune.

Fræna delt

Ikke uventet er folk som bor i Fræna, delt nesten på midten i spørsmålet om de ønsker å bli en del av en storkommune der Molde er med.

I Vestnes og Midsund er det stor motstand, men her – og særlig i Midsund – er tallmaterialet mindre.

Folk som bor i Averøy og Tingvoll, er delt på midten i spørsmål om de ønsker å bli med i en storkommune med Kristiansund.

I Smøla, Aure og Halsa er motstanden stor, men her er tallmaterialet mindre.

Et klart flertall av dem som bor i Gjemnes, ønsker å bli en del av en fremtidig storkommune der enten Molde eller Kristiansund er med.

Motstand mot søndagsåpne butikker

Søndagsåpent

Svarene som er gitt i valgomaten, viser at det er stor motstand mot søndagsåpne butikker.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

I samtlige kommuner i Møre og Romsdal er mer enn 50 prosent av de om har svart, uenig i at det bør være søndagsåpne butikker.

I 17 av kommunene er Høyre helt eller delvis uenig i at det bør være søndagsåpne kommuner, i 8 av kommunene er Frp helt eller delvis uenig.

Det er særlig i de mindre kommunene at den politiske motstanden er stor, men også i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Delt i spørsmålet om flyktninger

I spørsmålet om å bosette flere flyktningene gir valgomaten et langt mer sammensatt i bilde. Flere av kommunene er delt på midten i dette spørsmålet.

Men i flere av kommunene har et flertall svart at der positiv til å bosette flere flyktninger dersom de blir bedt om det.