– Søndagsåpne butikker er ikke i tråd med Grunnloven

Søndagsåpne butikker vil rokke ved viktige verdier Grunnloven er bygget på. Det mener bispemøtets leder Helga Haugland Byfuglien.

Søndagsåpne butikker

Regjeringen har åpnet for to modeller for søndagshandel. Den ene slår fast at butikker som ønsker det, kan holde åpent på søndager. Den andre tar til orde for at kommunene skal avgjøre.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Leder for bispemøtet i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, mener i ett av 6000 høringssvar om søndagsåpne butikker at søndagsåpent ikke er i tråd med Grunnloven.

– Ut fra vår kristne og humanistiske arv er søndagen helligdagen og en av grunnpilarene i livsrytmen vår. Slik jeg ser det, er det ikke i tråd med paragraf 2 i Grunnloven å endre på dette, sier Byfuglien til NRK.

I denne ovennevnte grunnlovsparagrafen står det at landet er bygget på kristne og humanistiske verdier:

  • § 2. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.
Helga Haugland Byfuglien

2. oktober 2011 ble biskop Helga Haugland Byfuglien innsatt i det nye embetet som Bispemøtets preses. Innsettelsen fant sted i Nidarosdomen.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Kan blokkere viktigere verdier

Byfuglien mener disse verdiene er avhengige av at søndagen vernes og ivaretas som felles hviledag.

Den fremste blant biskopene sier videre at hviledagen i seg selv er et viktig uttrykk for de kristne og humanistiske verdiene vårt samfunn er bygget på.

– 1000 års historie og ideologiske grunnlag kan ikke endres, bare fordi regjeringen tror på markedskreftene. Søndagsåpne butikker kan nemlig blokkere andre, viktige ideologiske spørsmål, sier Byfuglien i høringen om søndagsåpne butikker.

Bispelederen spør heller hva som er klokt og nødvendig for å fremme det gode livet for norske borgere. Byfuglien spør også hva som tjener barn og unge og om hva som fremmer folkehelsen.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, mener at folk bør kunne velge selv når de vil ha hviledag.

Foto: Ina Eftestøl / NRK

– Folk kan velge selv når de vil ha hviledag

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, synes Byfuglien står fritt til å si det hun ønsker i høringen, men er ikke enig i alle vurderinger hun har gjort.

– Vi er enige i at alle mennesker trenger en hviledag. Ulike religioner har ulike hviledager. Vi tror det kan være greit at folk selv velger når de vil ha denne hviledagen, sier Borgundvaag og fortsetter:

– Jeg kan ikke se at en litt mindre trang butikk å handle i, eller at det blir muligheter til å handle andre steder på søndag enn der det allerede er søndagshandel, går mot det kirken.

Svarfristen har gått ut

Regjeringen har åpnet for to modeller for søndagshandel.

Den ene slår fast at butikker som ønsker det, kan holde åpent på søndager. Den andre tar til orde for at kommunene skal avgjøre.

Tirsdag gikk svarfristen ut for regjeringens høringsforslag. Da er det opp til kulturminister Thorhild Widvey (H) som ansvarlig statsråd for helligdagsloven å gjøre opp status.

SISTE NYTT

Siste meldinger