Hopp til innhold

– En litt sånn sjokkopplevelse, men det er veldig spennende

De unge nyvalgte politikerne i fylkestinget har fått et utfordrende møte med den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen.

Erik Kursetgjerde og Syver Hanken

Erik Kursetgjerde (Ap) og Syver Hanken (H) liker seg i fylkespolitikken, men det er mange utfordringer.

Foto: Trond Vestre / NRK

20 år gamle Syver Hanken (H) og 22 år gamle Erik Kursetgjerde (Ap) ble valgt inn i fylkestinget i Møre og Romsdal i høst. Begge synes at fylkestinget er en spennende arena.

– Det er veldig spennende og gøy å få være med der politikken skapes. Men det er klart at det er veldig mye å sette seg inn i. Spesielt når du er ung så er det veldig mye som du må lære deg raskt. Det kan være en litt sånn sjokkopplevelse, men det er veldig gøy altså, sier Syver Hanken.

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Møre og Romsdal

Erik Kursetgjerde har sete i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Fantastisk spennende, men det er klart at det er visse utfordringer for oss som er studenter og ny i dette miljøet å skulle behandle en så stor økonomiplan. Men jeg føler at jeg både er blitt godt ivaretatt i gruppa, og at jeg har hatt et veldig godt læringsutbytte av dette, sier Erik Kursetgjerde.

Kritisk til pengebruk

De nyvalgte politikerne er blitt kastet rett inn i arbeidet med økonomiplanen for de neste fire årene. Økonomien i Møre og Romsdal fylkeskommune er presset og det er lite handlingsrom i årene som kommer. Syver Hanken er kritisk til pengebruken.

Høyres fylkestingsgruppe i Møre og Romsdal

Syver Hanken sammen med de andre politikerne i Høyres fylkestingsgruppe.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er en veldig alvorlig analyse fylkesrådmannen legger frem. Fylkeskommunen har veldig store økonomiske utfordringer. Fredag skal jeg ha eksamen i bedriftsøkonomi, og der sier man det så enkelt at d kan ikke bruke mer penger enn det du har. Det er dessverre tydelig at dette har fylkeskommunen gjort over mange år. Jeg frykter at det veldig snart vil gå ut over vår mulighet til å være en regional utviklingsaktør og drive de oppgavene som vi skal drive på vegne av innbyggerne våre, sier Syver Hanken.

– Men det er et begrenset spillerom da for dere politikere?

– Ja, nå føler jeg at det eneste vi kan gjøre nå er å vise edruelighet. Dersom du har et politisk engasjement og ønsker å få gjennomført noe så er det et veldig begrenset spillerommet du har. Derfor er det veldig viktig som Syver Hanken sier at en må tenke seg om i forhold til hva en bruker penger på. Havner vi på Robek-lista så mister vi jo det lille spillerommet vi har, sier Erik Kursetgjerde.

Å spille hverandre gode

Både Hanken og Kursetgjerde føler at de blir godt ivaretatt av de andre politikerne i den fylkestingsgruppa de er medlem av. Men de yngre politikerne har også kontakt på tvers av partiskillene.

– Selv om vi er uenige i mye så har vi én ting til felles og det er at vi er nye. Det er mye å sette seg inn i så vi prøver å finne sammen og spille hverandre gode, sier Syver Hanken.

– Vi snakker jo sammen både før, under og etter fylkestingsmøtene, og vi diskuterer mange tema oss imellom. Det er klart det er politiske skiller, men det vi har felles er at vi er unge og engasjerte og har nye ideer, sier Erik Kursetgjerde.