Hopp til innhold

Nå skal farten ned

Det er verdens dypeste undersjøiske tunnel. Farten er stor. Etter flere ulyker skal farten ned. Nå skal vegvesenet ta deg om du trykker for hardt på gasspedalen.

Gjennomsnittsmåling Eiksundtunnelen

Slik ser bildene som kommer opp på kontrollskjermene ut.

Foto: Statens vegvesen

Seks steder i Eiksundtunellen kommer Statens vegvesen til å måle farten din. Er snittfarten over tillatt fartsgrense, får du giro i posten fra Politiets ATK-sentral i Fræna.

– Alle målestasjoner er nå på plass, og de siste dagene har vi testet systemet, forteller Ruth Myklebust i Statens vegvesen.

Ulykker krevde tiltak

Eiksundtunellen er 7765 meter lang. På det djupeste er vegbana 287 meter under havoverflata. Det betyr en stigning på nesten 10 prosent. Dette gjør Eiksundtunnelen til verdens dypeste undersjøiske tunnel.

Etter flere års planlegging kunne samferdselsminister Liv Signe Navarsete foreta den offisielle åpninga av Eiksundsambandet den 23. februar 2008.

Eiksundsambandet er opna!

23. februar 2008 ble sambandet åpnet av daværende samferdselsminister, Liv Signe Navarsete.

Foto: Janne-Marit Myklebust / NRK

Men det skulle raskt vise seg at tunnelen innbø til mer enn kontakt over kommunegrensene. Unge mennesker brukte tunnelen til fartslek, og de lange rette strekninger i Eiksundtunnelen førte til et svært høyt fartsnivå. Hastigheter over 200 kilometer i timen er målt.

I 2009 mistet fem personer livet i en tragisk ulykke i tunnelen.

Etter ulykken varslet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa omfattende tiltak for å bedre sikkerheten i tunnelen. Det ble installert fem fotobokser i tunnelen i 2009. Likevel opplevde Statens vegvesen at farten periodevis var svært høy.

I 2011 bestemte Kleppa at Eiksundtunellen skulle få gjennomsnittsmåling sammen med tre andre undersjøiske tunneler i Norge.

Seks målepunkt

Nå er alt utstyret montert og på plass. Den siste uken har Statens vegvesen foretatt forsøksmålinger i tunnelen. Senest fredag ble en bilist målt til en snittfart på over 100 kilometer i timen gjennom tunnelen. Denne gangen slapp han bot, fordi målingen var en test. Men i løpet av få dager er systemet på plass.

Ruth Myklebust

Ruth Myklebust i Statens vegvesen.

Foto: Statens Vegvesen

Det er et helt nytt system som blir tatt i bruk. De som er over fartsgrensa på gjennomsnittsmålingene vil bli bøtelangt. Målet er å få ned farten og ulykkene i tunnelen, sier Myklebust.

Farten blir målt av fem kameraer med til sammen seks målepunkt som er montert i tunnelveggen. Kommer du fra Ørsta og Volda blir snittfarta målt på en fire kilometer lang strekning ned i tunnelen, samt tre kilometer opp mot Eiksund-sida.

Kommer du fra Eiksund blir snittfarta målt fra Eiksund til bunnen av tunnelen. Boksen i bunnen vil måle snittfart både fra Volda og Ulstein-sida.

Alle blir tatt bilder av

Dersom du ser et lite rødt blink betyr ikke dette at du får bot. Alle biler som kjører inn i tunnelen vil bli fotografert minst to ganger. Er snittfarta lovlig, vil bildene slettes umiddelbart.

Men er farta over lovlig grense vil du bli fotografert en tredje gang. Da vil et gult blink varsle at du er tatt i fartskontroll.

Eiksundtunnelen har 80 kilometers fartsgrense. Daglig passerer over 1700 biler sambandet.