NRK Meny
Normal

Enorm interesse for sjukehusplanene

Hele 81 privatpersoner og instanser har gitt høringssvar til planen om bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Idag presenterte sjukehusledelsen høringssvarene.

Nytt sjukehus Molde

Helse Møre og Romsdal har fått in nhele 81 høringssvar på sjukehusplanene.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Bjørn Remen

Prosjektdirektør Bjørn Remen.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

– Jeg synes høringssvarene er konstruktive. Jeg synes det har kommet veldig mange innspill. Nå skal vi ta med oss alle svarene når rapporten slutteføres i november, sier prosjektdirektør for SNR, Bjørn Remen.

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok 31. august å sende «Konseptrapport for sjukehuset Nordmøre og Romsdal» på høring Resultatet er overveldende. Hele 81 ulike personer organisasjoner, sjukehusavdelinger og offentlige institusjoner har sagt sin mening om planene til tross form kort høringsfrist.

18 svar kommer fra offentlige organ og organisasjonar, 13 fra fag- og interesseorganisasjoner, 23 fra interne klinikker/avdelinger/eninger og 27 fra privatpersoner.

– Helseforetaket har mottatt mange gode og omfattende høringssvar, sier assisterende direktør Helge Ristesund.

Her kan du lese alle høringssvarene som har kommet inn til Helse Møre og Romsdal.

Krevende å sette seg inn i alt

Molde nye sjukehus
Foto: Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal la frem sin konseptrapport i august. Her ble det skissert fire ulke alternativer for hvordan en skulle organisere tjenestene på Nordmøre og i Romsdal.

I tillegg til nytt sjukehus på Hjelset, ligger det forslag om to tomtevalg for et nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, og om senteret skal ha dagkirurgi eller ikke.

I høringen har mange gitt utrykk for at det har vært vanskelig å skille mellom de fire alternativene. Spesielt knyttet til de økonomiske konsekvensene av å etablere dagkirurgi i Kristiansund.

I svært mange av høringssvarene blir tilbudet til barn og unge, rus, psykiatri og kreft sentralt. I høringssvarene blir det stilt spørsmålstegn om Helse Møre og Romsdal har satt av nok areal til disse funksjonene i det nye sjukehuset.

Slik blir det nye sjukehuset

Ulike meninger i Romsdal og på Nordmøre

Høringssvarene viser at aktørene på Nordmøre er opptatt av helt andre moment enn de som har gitt høringssvar fra Romsdalen.

Nordmørsaktørene er samstemte i at Kristiansund DMS skal ha dagkirurgi og at aktiviteten skal samles i det eksisterende bygget til Kristiansund sjukehus. Romsdalsaktørene er like klar på at all dagkirurgi bør samle i Molde.

Romsdalsaktørene har ikke tatt stilling til om et nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund bør ligge i dagens sjukehuslokaler eller på Storhaugen.

– Jeg har registrert de ulike høringsuttalensene fra de ulike områdene her. Men dette er innspill som administrerende direktør må ta med seg når han legger frem sin innstilling til vedtak i desember, sier Remen.