Hopp til innhold

Muslingar stoppar omfattande vegarbeid

Arbeidet med det store toplanskrysset på Digernesskiftet er stoppet. Og det er noen små muslinger i en bekk som har sørget for anleggs-stoppen.

Video Muslingar stopper vegprosjekt

Slike elvemuslinger setter nå en foreløpig stopper for det omfattende arbeidet på Digernesskiftet.

Det er en stor og komplisert kryss-løsning som er valgt på Europavegen mellom Sunnmøre og Østlandet. Her er det stor trafikk med lokal trafikk mellom Ålesund og nabokommunene Haram og Skodje. Men her suser også langdistransetrafikken, blant annet med store mengder vogntog til og fra industrien på Sunnmøre.

Knut I. Nauste

Knut Nauste i Statens vegvesen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vi stopper nå arbeidet ved Svortavikbekken, sier Avdelingsdirektør Knut Nauste i Statens vegvesen.

Musling trua av utrydning

I Svortaelva er det elvemusling. Dette er en sårbar og freda musling som står på rødlista over arter som er trua av utrydning. Naturvernforbundet har krevd stans i arbeid som påvirker Svortaelva inntil det er klarlagt hva arbeid som kan gjøres uten at elvemuslingen i vassdraget tar skade.

– Vi prioriterer å gjøre andre oppgaver nå mens vi skaffer oss kunnskap om hva vi skal gjøre og hvordan situasjonen i elva egentlig er, sier Nauste.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Visste ikke om bestanden

Arbeidet på Digernesskiftet ble satt i gang for få dager siden. Og vegvesenet var ikke klar over at det var påvist elvemusling i bekken.

– Vi hadde ikke glemt elvemuslingen. Men ut fra reguleringsplanen fra 2004 var vi ikke klar over at det var påvist elvemusling, sier Nauste.

– Ingen «filleting»

Knut Nauste i Statens vegvesen sier at de tar naturmangfoldet på alvor. Om muslingen er en liten skapning ser de ikke på dette som en liten sak.

– Dette er ingen filleting. Vi tar dette på alvor. Denne saka skal vi følge opp på en slik måte at folk skal oppfatte at vi tar naturmangfoldet på alvor, sier Nauste.

Midlertidig veg

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres på Digernesskiftet. Men foreløpig er det en midlertidig veg forbi krysset man har begynt på.

– Totalt sett er dette et omfattende arbeid. Men fram til jul skal vi bygge en veg som vi skal bruke som midlertidig veg for trafikken som går fra Ålesund og mot Vestnes, slik at vi kan bygge brua på krysset på en forskriftsmessig måte, sier Nauste.

Digernesskiftet

Slik blir nye Digernesskiftet i Skodje.

Foto: Statens vegvensen