Hopp til innhold
Eigedomsmeklar Johnny Kragset kvivsvegen

Spår byggjebonanza i bygdene

Eigedomsmeklar Johnny Kragset i Volda trur den nyopna Kvivsvegen vil gje stor tilflytting av innbyggjarar – dersom alle får sikra skule, barnehage og fritidstilbod.

Video Muslingar stopper vegprosjekt

Muslingar stoppar omfattande vegarbeid

Arbeidet med det store toplanskrysset på Digernesskiftet er stoppet. Og det er noen små muslinger i en bekk som har sørget for anleggs-stoppen.