Hopp til innhold

Kvikkleire stopper veg

Rv 717 i Rissa blir utsatt minst ett år på grunn av kvikkleire i anleggsområdet.

Kvikkleire kan få store konsekvenser.

Kvikkleire kan få store konsekvenser.

Foto: Thorberg, Erik / Scanpix

- Sikringsarbeidet i anleggsområdet blir mer omfattene enn først antatt, opplyser Statens vegvesen.

– De siste geotekniske vurderingene av prosjektet rv. 717 Sund-Bradden viser at prosjektet er svært utfordrende å få realisert dersom Statens vegvesens regelverk skal legges til grunn, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Mye kvikkleire

Det var planlagt anleggsstart på nye riksveg 717 i Rissa i januar neste år. Men på grunn av mye kvikkleire i området, blir det nå mye mer omfattende sikringsarbeid enn først antatt.

– Nye beregninger av Norges Geotekniske Institutt (NGI) viser at det er vanskelig å oppnå Statens vegvesens krav til sikkerhet med bruk av motfyllinger som stabiliseringstiltak, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Nye undersøkelser

Vegdirektoratet har engasjert SINTEF for å vurdere konklusjonen fra NGI. Denne vurderingen skal foreligge i januar.

– Uansett om vegprosjektet lar seg gjennomføre, må det gjøres nye grunnundersøkelser og mer detaljerte beregninger. Det har tidligere vært presisert at motfyllingsarbeidene må pågå fra 15. mai og utover sommeren. Det er derfor ikke mulig å få et tilbudsgrunnlag klart slik at en entreprenør er klar til å begynne våren 2010, sier Soknes.

Utsatt ett år

– I dette prosjektet er geoteknikken styrende for framdrift og løsninger og overordnet alt annet. I samråd med kommunen og fylkeskommunen er det derfor uansett hva SINTEF måtte komme til, vedtatt å utsette prosjektet i ett år, sier Soknes.

Kommunestyret i Rissa ble orientert om saken i dag.

Husker Kattmarka

Det er ikke først gang kvikkleira lager trøbbel for vegutbygging i Trøndelag. Regionen har mange kvikkleireforekomster.

Etter raset i Kattmarka i Namsos 13. mars der vegen raste ut under anleggsarbeid, fikk Statens vegvesen sterk kritikk.

Etter befaring i rasområdet i Kattmarka vår, uttalte vegdirektør Terje Moe Gustavsen at de måtte lære av det som hadde skjedd i Kattmarka.

Nå er altså vegutbygginga på riksveg 717 i Rissa utsatt i minst ett år i påvente av nye vurderinger og grunnundersøkelser.

Ras Namsos

I Kattmarka i Namsos gikk vegutbygginga veldig galt i mars i år, da vegen og flere hus raste på sjøen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX