NRK Meny
Normal

Mot kortare køar for hørselshemma

Sunnmøringane har måtta vente lenge for å få sjekka høyrselen og tilpassa høyreapparat hos høyrselsspesialistane. No kan det går mot betre tider.

Hørselsentralen i Ålesund

HØYRSEL: Ventetida for å få testa høyrselen sin er på veg ned for sunnmøringane.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Sunnmøre har lenge vore mellom verstingane her i landet i ventetid for å få plass ved Hørselssentralen. Ved årsskiftet var ventetida oppe i 68 veker – no har den kome ned til 40.

Monika Berget, seksjonsleiar Hørselssentralen ved Ålesund sjukehus

Monika Berget, seksjonsleiar Hørselssentralen ved Ålesund sjukehus.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Ja, vi har hatt lang ventetid i forhold til både Kristiansund og Molde. Årsakene er fleire, mellom anna har vi enkelte funksjonar som dekker pasientar frå heile fylket. Det gjeld til dømes utgreiing og oppfølging av barn frå null til seks år, seier Monika Berget, seksjonsleiar Hørselssentralen ved Ålesund sjukehus.

Nye lokale og kortare køar

Ved Hørselsentralen jobbar fleire fagfolk. Staben består av ein mann og seks unge kvinner.

– Fleire tilsette har hatt svangerskapspermisjonar. Vi har slite med å skaffe fagfolk for desse i permisjonstida. Mangel på kvalifiserte vikarar, har i neste omgang ført til lengre ventetid, seier Berget.

Når Hørselssentralen ved sjukehuset i Ålesund kjem inn i nye lokale på nyåret, vonar dei tilsette at den gode trenden med kortare ventetid skal halde fram.

– Hørselshemmedes Landsforening har som målsetting at ventetida for å kome til hos oss skal vere maksimalt 12 veker. Det er også målet vårt, seier Berget.

Mann teste, ute i hørelsentral, tilpasning høreapparat, mann i korridor, dame ved tastatur

Køane på Hørselssentralen på veg ned. Målet er 12 vekers ventetid. Foto: Alf-Jørgen Tyssing.