Hopp til innhold

Fikk ingen løfter om fiskerihavner – nå nekter fire fylker å overta ansvaret

De fire nordligste fylkene fikk ingen løfter fra regjeringen om mer penger. Dermed nekter de fortsatt å overta ansvaret for fiskerihavnene.

Andenes fiskerihavn, Andøya kommune i Nordland

FISKERIHAVN: Nordland regner med å bruke 130 millioner årlig bare på drift og vedlikehold av fiskerihavnene sine. Staten tilbyr dem 51 millioner for å gjøre jobben. Nordland nekter å skrive under avtalen. Her fra Andøy.

Foto: Tommy Larsen

Stridens kjerne står om drift og vedlikeholdsansvaret, som fylkeskommunene overtok fra nyttår.

Men som NRK tidligere har fortalt har de fire nordligste nektet å skrive under på avtalen med staten. Årsaken? De mener de får altfor lite penger.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), er svært skuffet etter et møte med nærings- og samferdselsdepartementet.

– Det er totalt uaktuelt. Vi kan ikke drifte fiskerihavnene i Nordland på en god og trygg måte med de pengene regjeringen legger opp til, sier Bentzen.

Til sammen har regjeringen lagt opp til å bevilge 120 millioner kroner i året til de fire nordligste fylkene, mot at de overtar ansvaret for drift og vedlikehold av fiskerihavnene.

Ifølge Bentzen er Nordland forespeilet 51 millioner kroner.

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Senterpartiet (Sp)

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland Bent-Joakim Bentzen.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Fylkesrådet i Nordland har på sin side regnet med å bruke 130 millioner kroner årlig kun på drift og vedlikehold.

Mangler én milliard

I 150 år har Kystverket driftet og vedlikeholdt fiskerihavnene langs kysten. Men i 2017 begynte arbeidet med å overføre havneansvaret bort fra staten.

I hele 2019 ble mange fiskerihavner solgt, og de som var igjen ved nyttår skulle overføres til fylkeskommunene.

Andenes fiskerihavn lykt

Til sammen har regjeringen lagt opp til å bevilge 120 millioner kroner til de fire nordligste fylkene, mot at de overtar ansvaret for drift og vedlikehold av fiskerihavnene.

Foto: Tommy Larsen

I tillegg vil regjeringen overføre ansvaret for store havneprosjekter i fylket planlagt fram mot 2030 til en samlet kostnad på rundt 1 milliard kroner.

Fiskerihavnene på Værøy, Røst og Andøy lå inne i Nasjonal Transportplan, og dermed sikret statlige midler.

– Vi har ingen sjanse til å realisere disse prosjektene. Så det regjeringa egentlig gjør er å skrinlegge de prosjektene de selv har lagt inn i transportplanen, hevder Bentzen.

Andøy kommune har det fiskeværet som ligger nærmest kontinentalsokkelen, med kortest vei til fiskefeltet.

Ordfører: – En katastrofe

I transportplanen var det planlagt å bruke 450–500 millioner kroner på Andenes fiskerihavn. Ordføreren sier at hele greia er en tragedie.

Knut Andreas Nordmo

Knut Andreas Nordmo er ordfører i Andøy (Sp).

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– For Andøy er det en katastrofe. Det er kritisk. Vi mister volum og leveranse fordi båtene ikke vil bruke Andenes havn.

Han mener at dersom regjeringen mener at Norge skal satse på hav og fiskeri, må de sørge for å bidra med penger til infrastruktur for å gjøre det mulig

– Ikke bare sende regninga til de som ikke har noe å betale med, raser ordfører Knut Andreas Nordmo.

Ikke gitt opp

Værøy

Fiskerihavnene på Værøy, Røst og Andøy lå inne i Nasjonal Transportplan, og dermed sikret statlige midler. Nå er det usikkert.

Foto: Ron Kaspersen

En av dem som protesterte høylydt, er Ingelin Noresjø, nåværende statssekretær i samferdselsdepartementet. Hun var i januar fylkesråd for næring i Nordland - og svært kritisk til regjeringa.

– Det er ikke nok penger, og da mener vi det er uforsvarlig. Vi kommer ikke til å godta den avtalen, sa hun til NRK.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, har ikke gitt opp å komme til enighet.

– Potensialet er enormt. Både Nordland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag forventer at det kommer mer midler på banen, forteller han.

Torsdag formiddag svarer statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (Krf) på epost til NRK. Hun sier de ønsker å komme til enighet med fylkeskommunene.

– Det er bevilget omtrent 155 millioner kroner som skal overføres når avtaler inngås. Disse fordeles etter fire kriterier, blant annet teknisk vedlikeholdsetterslep. Kystverket har fram til i dag brukt omtrent 30 millioner kroner i snitt per år til løpende vedlikehold.

– Så er det noe vedlikeholdsetterslep på disse kaiene og derfor er nettopp dette et av kriteriene som avgjør størrelsen på overføringen til fylkene.

– Kan vi ende opp med en situasjon der ingen tar ansvar for vedlikeholdet av havnene?

– Nei, det vil bli ivaretatt gjennom at Kystverket vil ta ansvar for vedlikehold av anlegg som fortsatt er i statens eie.