Hopp til innhold

Mener Møreaksen vil ha positiv effekt - men tallene spriker

Økonom Peter Aalen ved Menon Economics mener at produktivitetsgevinsten ved å bygge Møreaksen vil være betydelig.

Aalen som snakket under en E39-konferanse i Ålesund tirsdag, skal i løpet av kort tid levere en rapport som er bestilt av Møreaksen.

Møreaksen skal gjøre det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt, med tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og bro videre til Julbøen.

Peter Aalen

Peter Aalen i Menon Economics

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det vil trolig ha en relativt stor effekt. Våre laveste estimater havner på rundt 16 milliarder kroner mens de øvre er langt høyere. sier Peter Aalen.

– Og heller du da mot de lave estimatene?

– Ja, jeg gjør nok det. Det er mulig at det kan ligge opp mot 30–40 milliarder kroner. Men forskergenet i meg tvinger meg til å være konservativt.

Integrasjon

Peter Aalen peker på at reisetida mellom Molde og Ålesund kan bli nærmest halvert fra to timer til rundt én time med den planlagte Møreaksen.

– Når vi kommer ned i en reisetid på én time så kan man snakke om at arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund blir nesten fullstendig integrert. Det er såpass mange som vil kunne pendle med én times reisetid så det vil ha stor effekt. Integrasjonen mellom de to byene er den viktigste gevinsten av Møreaksen, sier Peter Aalen.

Torill Ytreberg og Helge Orten

NHO-direktør Torill Ytreberg og stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Mange er spent på hva som hva står i den nasjonale transportplanen, NTP, som regjeringen skal legge frem før påske.

Det er også økende motstand mot Møreaksen lokalt, og Romsdalsaksen med kryssing via Sekken, Veøy og Skålahalvøya er blitt lansert som et alternativ.

Store sprik

Wiljar Hansen og Peter Aalen

Wiljar Hansen ved Transportøkonomisk institutt og Peter Aalen ved Menon Economics diskutere effekten av fjordkryssingsprosjektene.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men forskerne er også uenige om hvilken effekt fjordkryssingsprosjektene vil ha, og spriket er veldig stort. Under konferansen viste Wiljar Hansen fra Transportøonomisk Institutt at beregningsgrunnlaget er usikkert, men også Hansen mener at Møreaksen har en positiv nettoeffekt.

– Men målemetodene og forventet størrelse er usikkert, og vi mangler solid forskningsmessig empiri, sa Wiljar Hansen.

Hele strekningen

Det pågår også en debatt om hvor omfattende prosjektet skal være, om det bare er selve fjordkryssinga som er viktig, eller om også utbygging av vegen helt til Ålesund bør prioriteres.

Peter Aalen mener en må se på hele strekningen mellom Molde og Ålesund dersom en skal ta ut gevinsten. Aalen baserer seg da på en løsning med tunnel mellom Vik og Digerneset.

– Omtrent halvparten av reisetidsbesparelsen skjer ikke på selve fjordkryssingen, men på tunnelen mellom. Vik og Digerneset. Uten den blir reisetida på rundt halvannen time som vil være over det som er vanlig pendlertid, sier Peter Aalen.

Spenning

Helge Orten og Jenny Klinge

Stortingsrepresentantene Helge Orten (H) og Jenny Klinge (Sp)

Foto: Trond Vestre / NRK

Men ett av hovedspørsmålene nå er om det kommer penger i den nasjonale transportplanen, NTP. I Møre og Romsdal er det tre fjordkryssingsprosjekter på E39, Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet.

Det har jeg ikke tenkt å mene noe om nå. Saken ligger i departementet. Det er en kamp om pengene så vi må være frempå. Jeg jobber med dette hver dag. Men det ligger inne mye bindinger i NTP som gjør dette vanskelig, sier Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité.

– Jeg blir skuffet dersom det ikke kommer penger tidlig i perioden, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).