Hopp til innhold

Malin har tittelen «styrmann»: – Det er det minste problemet på sjøen

Malin Frøystadvåg Storøy ser ikke problemet med å ha en tittel med «mann» i seg. Men flere kjønnsbaserte titler forsvinner nå fra språket.

Styrmann Malin Frøystad Våg Storøy

VIL ALDRI ENDRE: Malin Frøystadvåg Storøy er 2. styrmann for Eidesvik Offshore. Hun må ikke kalle seg noe annet når styrmann-tittelen endres, siden hun ikke er ansatt i staten. Og det vil hun ikke heller.

Foto: Privat

30-åringen fra Sunnmøre startet å jobbe som styrmann i fjor. Den kjønnsbaserte tittelen er null stress.

– En kan nok møte på et par ekstra utfordringer ved å være kvinne til sjøs, men yrkestittelen er det minste problemet, sier Malin Frøystadvåg Storøy.

I april 2019 vedtok Stortinget at alle yrkestitler i staten skal være kjønnsnøytrale. Siden den gang har fylkesmannen blitt til «statsforvalter», og nylig ble det bestemt at lensmann blir «politiavdelingsleder».

«Styrmann» i Kystverket er også blant yrkestitlene som skal bort. Det synes ikke Malin noe om.

– Jeg synes det er helt på sin plass at det fortsatt heter styrmann, for jeg er imot at navn skal skiftes ut. Hvis folk spør om hva jeg jobber med, sier jeg at jeg er sjømann, sier hun.

Norge er et av verdens mest likestilte land, men i språket har vi fremdeles en vei å gå:

Styrmann Malin Frøystad Våg Storøy

STYRMANN: Tittelen skal være som det er, synes Malin Frøystadvåg Storøy.

Foto: Privat

Har aldri reagert på at hun er «lensmann»

Seks av de 46 lensmennene i Norge er kvinner, ifølge tall fra Politidirektoratet.

Hilde Aglen på Sunnmøre er en av dem. Heller ikke hun føler seg diskriminert av tittelen, som snart blir til «politiavdelingsleder».

– Lensmann er en såpass integrert tittel som definerer en rolle. Det er klart at enkelte kommenterer det, men jeg har ikke reagert personlig, sier Aglen.

Hilde Sæter Aglen

IKKE FØLT SEG DISKRIMINERT: – Jeg personlig føler meg ikke diskriminert av tittelen, men jeg har forståelse for at man må jobbe fram kjønnsnøytrale titler for politiet også, sier lensmann i Ulstein og Hareid, Hilde Aglen.

Foto: Arne Flatin / NRK

Yrkestitler vedtas politisk

– Jeg er glad for at vi har kommet langt i arbeidet med kjønnsnøytrale yrkestitler i staten. Det på høy tid at vi fjerner titler som gir inntrykk av at de er forbeholdt et bestemt kjønn, sier kultur- og likestillingsminister, Abid Raja (V).

Han har et overordnet ansvar for det norske språket. Og det er kun regjeringen og Stortinget som kan kreve å endre titler som er i staten, forskrifter og i loven.

Det krever derfor omfattende lovendringer når titlene blir kjønnsnøytrale. Rådmann har blant annet blitt kommunedirektør i kommuneloven. Når namsmann blir borte, må nærmere 30 lover endres.

Hilde Sæter Aglen, lensmann

POLITISK AVGJORT: Tittelen lensmann blir gjort om til politiavdelingsleder på grunn av et politisk vedtak.

Foto: Arne Flatin / NRK

Kan ikke kreve å endre andre ord

Alle styrmenn som er ansatt i Kystverket må bruke en annen tittel når den endres, men titler som brukes i private selskaper, vedtas ikke politisk.

Dette gjelder også ord som vi bruker i det allmenne ordforrådet. Derfor vil det ikke være mulig å vedta politisk at ord som «nordmann» skal byttes ut, sier Daniel Ims i Språkrådet.

Men Ims sier at hvis man bevisst velger å bruke andre ord, vil det sakte, men sikkert skje endringer i språket.

– Det spiller en rolle at for eksempel et politisk parti bruker tittelen «talsperson» om sin talsperson, eller at avisredaksjoner vedtar at de skal bruke gjerningsperson, sier han.

Dette istedenfor å bruke gjerningsmann og talsmann.

Når styrmann-tittelen blir borte, har Malin et valg. Hun kan velge å bruke å bruke en annen tittel enn styrmann, siden hun ikke er statlig ansatt.

– Det vil jeg ikke, sier hun.

Daniel Gusfre Ims

MANN BETYDDE MENNESKE: Daniel Ims i språkrådet sier at en forklaring på at norsk språk har så mange ord med «mann», er at mann på norrønt ble brukt i betydningen «menneske».

Foto: Moment Studio