NRK Meny
Normal

Målet er å bosette 1073 flyktninger i 2016

Mer enn 1000 flyktninger skal bosettes i kommunene i Møre og Romsdal i løpet av det neste året. Regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Rune Schancke Foss, sier kommunene nå er langt mer positive enn før.

Flyktninger ankommer Norge

Flyktninger ankommer Norge- her er det ankomst Storskog i Finnmark

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I 2015 har kommunene i Møre og Romsdal bosatt 640 flyktninger. Det er "all time high", men Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMD) gir seg ikke med det. Målet er å øke det med 68 prosent i 2016.

Langt mere positive holdninger nå

Regiondirektør Rune Schancke Foss i IMD sier til NRK at han opplever at mange kommuner har langt mere positive holdninger til å bosette flyktninger nå.

– Den største utfordringen nå er å få kommunene til å handle raskt, sier Foss. Kommunene vil, men de må planlegge på en annen måte enn før og ikke holde gjen på pengene. De kommer, lover direktøren.

Rune Schancke Foss

Regiondirektør Rune Schancke Foss i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier kommunene må handle nå

Foto: IMDI

Tilskuddene øker

Kommunene får nå mere i tilskudd fra staten per flyktning enn noen gang før. Det skyldes både fordi det kommer flere flyktninger og fordi staten stiller opp med penger til stimulering.

– Da må ikke kommunene sitte på gjerdet å vente, men bygge opp tilbud slik at de er klare når det er nødvendig sier Rune Schancke Foss.

Introduksjonsprogrammet

Foss sier at introduksjonsprogrammene i kommunene er nøkkelen for å få til god integrering av flyktningene i kommunene. Flyktningene må komme tidlig i kontakt både med næringsliv og frivilligheten. De skal tross alt klare seg selv og da er det uhyre viktig at de lykkes med å ta del i begge deler, avslutter Foss.