Tafjord Kraftnett må flytte kraftmast

Geologer har undersøkt skredområdet ved Korsneset i Tafjord. Konklusjonen er at masten på hovedkraftlinjen ved skredet står utrygt.

Skred Tafjord

Følg skredkanten mot toppen. Da ser du hvor nært den ene masten står stedet der skredet har startet.

Foto: Robert Wollmann

Tafjord skred

Så nær var kraftmasten i å bli tatt av skredet.

Foto: Roar Gjøsdal / Tafjord Kraftnett
Geologer

Geologene Jarle Hole og Lene Kristensen fra Åknes Tafjord ved toppen av skredet.

Foto: Roar Gjøsdal / Tafjord Kraftnett

I dag reiste en representant for Tafjord Kraftnett og to geologer fra Tafjord/Åknes-prosjektet til området. Skredet har gått i et uveisomt område. Nå foreligger den foreløpige konklusjonen.

Den foreløige meldingen fra geologene sier at ting tyder på at mastepunktet rett over skredet er utrygt, sier Harald Nøstdahl i Tafjord Kraftnett til NRK.

Kraftstasjonene i Tafjord er hovedkilde for strømforsyningen for store deler av Sunnmøre. Kraftlinjen, der en av mastene har en fot omtrent helt i starten av skredet, er imidlertid en av flere linjer ut av området.

Foreløpig anbefaler geologene at masten flyttes nærmere Tafjord, sier Nøstdahl.

Det går graftlinjer både høyere oppe i fjellet, og det går en linje gjennom Herdalen.

Skredet har trolig gått ved 17-tiden onsdag. De som var i området mellom Fjørå og Tafjord kunne høre voldsomme drønn da skredet gikk.

Det var som en kraftig flydur, sa Robert Wollmann til NRK onsdag kveld. Han var en av få som så raset da det gikk.

Skred Tafjord

Store steinmasser raste rett i fjorden ved 17-tiden onsdag.

Foto: Robert Wollmann

Ekspert på skredhistorie, Astor Furseth, anslår skredet til å være 70–80 meter bredt og 100 meter høyt. Han har tatt et raskt overslag, og antyder at 3000 kubikkmeter masse har rast rett i fjorden. Dette er ikke nok til å utløse noen flodbølge av noe slag.

Dersom Tafjord Kraftnett hadde vært nødt til å slå av strømmen på denne linjen, ville det mest sannsynlig ikke få særlige konsekvenser for strømforsyningen.

Det går flere linjer ut fra kraftstasjonene i Tafjord. En eventuell stenging vil neppe ha noen innvirkning på strømforsyningen, sier Nøstdahl.

Etter at geologen har vært og sett på skredet, betegnes det som et lykketreff at skredet ikke tok med seg kraftlinjen.

Det var et lykketreff. Men heldigvis er det slik at linjen som går høyere oppe også klarer å bringe produksjonen fra Tafjord utove, sier Nøstdahl.