NRK Meny
Normal

«Mannen» overvåkes døgnet rundt

Oppholder du deg i Romsdalen er du i et område som kan bli utsatt for en voldsom katastrofe. Høyt oppe i de bratte fjellsidene henger fjellpartiet «Mannen». Dette kan rase i dalbunnen, demme opp elva Rauma og utløse en voldsom flodbølge ned dalen mot tettstedet Åndalsnes.

Video Rasovervaking på Mannen i Romsdalen

Fjellpartiet 'Mannen' kan rase ut, og skape ei flodbølgje i Romsdalen.

Folket i Rauma er glad i fjellene sine, og hvert år kommer hundretusner av turister for å beundre fjellene. Her finner man de voldsomme Trolltindene. Romsdalshorn kneiser høyt og fritt, det er her du finner Trollstigen og hvert år arrangeres det Norsk Fjellfestival her. Men ved siden av stoltheten over fjellene ligger det også en frykt for en stor katastrofe om fjellpartiet «Mannen» skal rase ut.

Stort overvåkingsprosjekt

I dag besøkte en rekke prominente menn «Mannen». Det var fylkesmannen, fylkesordføreren, ordføreren og en rekke fagpersoner fra fjellovervåkings-miljøet.

Fjellpartiet Mannen

En rekke prominente menn besøkte 'Mannen' i dag.

Foto: Ivar Eidheim / NRK

– Nå er vi her for å studere sikringsarbeidet som pågår her oppe. Vi er mange fra forskjellige etater som skal få et innblikk i det som skjer her høyt oppe på «Mannen», sier ordfører i Rauma Torbjørn Rødstøl.

Fjellet beveger seg

Nå er det satt opp måleinstrumenter i fjellet. Instrumentene skal kartlegge hvor store bevegelsene er, og danne et grunnlag for varsling når fjellskredet nermer seg.

Fjellpartiet Mannen

Fjellpartiet 'Mannen' henger høyt over Romsdalen.

Foto: Ivar Eidheim / NRK

– Nå borres det djupe hull i fjellet for å finne ut hvordan glidesjiktene er. Dermed skal man få danne seg et bilde av hvor store masser som kommer til å gli ut, sier Rødstøl.

Stor rasfare

Rasfaren fra fjellpartiet «Mannen» er forholdsvis stor. Rasovervåkings-prosjektet på Åkneset og i Tafjord i Sunnmørsfjordene er kanskje mer kjent. Men rasfaren fra «Mannen» regnes som større. Man regner det som sikkert at fjellet kommer til å rase før eller siden. Men det er uvisst NÅR dette skjer.

Torbjørn Rødstøl Kjell Jogerud

Torbjørn Rødstøl og Kjell Jogerud ved boreriggen på Mannen. Boringen skal avsløre hvor mye fjellet beveger seg.

Foto: Ivar Eidheim / NRK

– Det vil få enorme konsekvenser om fjellet her raser og dalen blir stengt. Det er virkelig flott utsikt her jeg står, men når jeg ser på hvordan fjellmassivet arter seg her, er det alt annet enn hyggelig å tenke på kva som kan skje, sier Rødstøl.

Hele Romsdalen blir stengt

Når raset går blir trolig hele Romsdalen stengt av massene fra fjellet. Dette vil føre til en demning, og elva Rauma vil fylle opp en enorm dam.

Dernest blir det en risiko for at demningen kommer til å briste. Da får vi i så fall en flodbølge nedover dalen, forklarer Rødstøl.