NRK Meny
Normal

Legeforeningen frikjenner Høie

– Helseministeren har ikke opptrådt lovstridig i denne saken, sier president i legeforeningen, Hege Gjessing.

 Fra v . Randulf Søberg , Hege Gjessing president i Legeforeningen og Georg Nikolai Johnsen

Fra v. Randulf Søberg, Hege Gjessing president i Legeforeningen og Georg Nikolai Johnsen under fredagens høring.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Høringen om sykehus-plasseringen i Møre og Romsdal er i full gang i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Helseminister Bent Høie har blitt beskyldt for å bryte helseforetaksloven § 16 om eierstyring, etter at han skal ha gitt signaler til helseforetakene om at han ønsket å plassere det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal i Molde.

Under starten av fredagens høring gikk president Hege Gjessing i legeforeningen rett ut, og frikjente Høie på stedet.

– På bakgrunn av de formelle saksdokumentene kan vi ikke se at helseministeren har opptrådt i strid med helseforetaksloven, sier Gjessing.

Tre andre hovedbudskap

Randulf Søberg og Hege Gjessing

Konserntillitsvalgt Helse Midt Norge Randulf Søberg og Hege Gjessing president i Legeforeningen under fredagens høring.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dermed er hun enig med jusprofessor Aslak Syse, som torsdag sa til Aftenposten og NRK at Høie hadde full rett til å diskutere sykehusplasseringen med sine regionale og lokale foretaksledere i forkant av vedtaket.

– Det vil alltid være behov for uformell kommunikasjon mellom eier og sykehus, sier Gjessing, og legger til at styrearbeid blir helt umulig dersom de involverte ikke kan snakke sammen.

– Det er stor forskjell på kroppsspråk og styringssignal, sier hun.

Ellers pekte Gjessing på tre andre hovedbudskap, i kjølvannet av sykehusprosessen.

– Styringssystemet fungerer ikke godt nok, det måtte fattes en beslutning i lokaliseringssaken, og denne striden viser behov for en nasjonal helse- og sykehusplan.

Jan Fridthjof Bernt

Professor Jan Fridthjof Bernt mener helseministerens forståelse av helseforetaksloven er problematisk.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix
Problematisk forståelse

Før jul ble helseministeren bedt om å avgi ti svar til kontrollkomiteen, relatert til sykehusstriden.

Der argumenterte Høie for at han ikke hadde brutt helseforetaksloven, men professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, mener under fredagens høring at disse svarene gjenspeiler en forståelse av loven som er problematisk.

Jurist- og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf diskuterer høringen med professor i helseøkonomi, Jon Magnussen ved NTNU.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

Se timeplan for høringen her

 • 09:00–09:05 Komiteleder Per Olaf Lundteigens innledning.
 • 09:05–10:25 Professor i offentlig rett Jan Fridthjof Bernt og Norske Legeforening. Hver sin innledning på ti minutter. Deretter utspørring.
 • 10:25–10:40 Pause
 • 10:40–12:00 Helse Møre og Romsdal. John Harry Kvalshaug, Stein Kinserdal og Astrid Eidsvik. Bisittere Odd Veddeng og Espen Remme.
 • 12:45–14:05 Helse Midt-Norge. Kolbjørn Almlid, Gunnar Bovim, Marthe Styve Holte og Trond Michael Andersen.
 • 14:05–14:25 Pause
 • 14:25–15:35 Helse Midt-Norge. Olav H. Strand og Daniel Haga. Fem minutter hver.
 • 15:35–15:50 Pause
 • 15:50–17:00 Tidligere statsråd Anne-Grete Strøm Erichsen og Jonas Gahr Støre. Fem minutter hver til innledning. Her vil også de to tidligere statssekretærene Roger Ingebrigtsen og Robin Kåss bidra med oppklarende opplysninger ved behov.
 • 17:00–17:15 Pause
 • 17:15–18:25 statsråd Bent Høie. Innledning på ti minutter. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen er bisitter. Denne sekvensen forlenges ved behov.
 • 18:25 Avslutning, oppsummering.