Diskuterte alvorlig syk pasient på venterommet

En lege ved Molde sjukehus får kraftig kritikk fra Fylkeslegen for brudd på taushetsplikten. Dårlige romforhold gjør at dette er ikke et engangstilfelle, sier fylkeslegen.

Molde sjukehus

I vår foregikk det en følsom diskusjon mellom en lege og pårørende til en alvorlig syk pasient på et venterom ved Molde sykehus.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Loven er helt klar, så et slikt brudd er ikke akseptabelt, sier fylkeslege Christian Bjelke.

Christian Bjelke

Fylkeslege i Møre og Romsdal Christian Bjelke.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Fylkeslegen konkluderer i sin tilsynsrapport med at en lege ved Molde sykehus har brutt taushetsplikten.


Fylkesmannen fikk i sommer vite om en hendelse som hadde skjedd i vår. En svært følsom diskusjon mellom en lege og pårørende til en alvorlig syk pasient foregikk i nærheten av flere personer på venterommet.


– Det er viktig at taushetsplikten blir overholdt. De opplysningene som gjelder en enkelt pasient har her kommet uvedkommende for øre, sier Bjelke.


– Vi er opptatt av taushetsplikt både for å ivareta pasienten, men også for at tilliten til helsepersonellet skal være god. Derfor er et slikt brudd beklagelig, sier han.

Har hatt flere lignende tilfeller

Legen har selv erkjent og beklager hendelsen, og at andre som var til stede ikke ble bedt om å forlate rommet. Legen viser videre til utfordringer i forhold til mangelen på samtalerom.

– Vi vet at romforholdene, ikke minst ved Molde sykehus, er vanskelig, men foretaket og helsepersonellet må sørge for at slike diskusjoner skjer på en god måte, sier Bjelke.

Sykehus

Flere sykehus har brutt taushetsplikten.

Foto: Rainer Prang / NRK

I tilsynsrapporten står det at fylkesmannen mener det er sannsynlig at dette ikke er en enkelthendelse.

– Vi vet at slike ting skjer og vi vet at vi har hatt flere tilfeller. En av dem gjaldt visittgang på et fellesrom hvor det ble gitt opplysninger til en pasient mens de andre hørte på. Det er heller ikke akseptabelt, sier fylkeslegen.

Krever plan fra helseforetaket

I konklusjonen i tilsynsrapporten står det at fylkesmannen i Møre og Romsdal forventer å få tilsendt en plan for hvordan helseforetaket skal jobbe for å forebygge slike brudd.

– Vi vet at foretaket har gjort en del ting for å bedre dette, så det med et stadig fokus på dette er viktig. Videre tenker vi at foretaket må sørge for at det er rom og lokaliteter der man kan gi informasjon på en god måte, sier Christian Bjelke.

– Hva vil skje i saken fremover?

– Nå er det opp til foretaket å komme med et forslag på hvordan de skal lukke avviket, sier han.

Torstein Hole

Torstein Hole, klinikksjef for medisinsk klinikk i Helse Møre og Romsdal

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Fylkesmannen finner det ikke nødvendig med en oversending til Statens helsetilsyn, ettersom legen har forstått feilen som ble begått.

– Vi er opptatt av at dette blir tatt opp generelt på helseforetaket og at det blir laget rutiner, så man slipper at dette gjentar seg, sier fylkeslegen.

Beklager hendelsen

Torstein Hole, klinikksjef for medisin i Helse Møre og Romsdal beklager at pasientene opplever at det skjer brudd på taushetsplikten.

– Hver avdeling må ha et fokus på dette i opplæringsprogram og i sine interne rutiner. Vi må også prøve å tilrettelegge for at det finnes fysiske mulighet med egna samtalerom, sier han.

– Vi er likevel i en situasjon der vi ikke kan omgjøre tremannsrom til enmannsrom og gjøre fysisk store endringer, sier Hole.

– Hva kan man konkret gjøre?

– Man kan ha samtaler på hver enkelt seksjon og finne ut hvilke rom man kan bruke. Så må vi i tillegg prøve å få til en større diskusjon i hele helseforetaket slik at dette ikke blir enkeltepisoder som håndteres på enkeltavdelinger, sier Hole.