Får fiske mindre neste år

Kvotene for torsk og andre fiskeslag i Barentshavet går ned neste år. Det er resultatet av fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland. Avtalen ble undertegnet i Ålesund i dag. Partene har forhandlet siden mandag.

Fiskeriavtalen mellom Norge og Russland undertegnes, versjon 2

Forhandlingslederne for Russland og Norge, Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen, undertegnet i dag en avtale som innebærer lavere kvoter i Barentshavet neste år.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Norges Fiskarlag mener at dette en god totalløsning og et ansvarlig resultat. Også i Fiskebåt er de tilfreds med avtalen selv om kvotene går ned.

– Vi har fått en avtale og konstaterer at det er en moderat nedgang for torsk og hyse, men det hadde vi ventet, sier styreleder i organisasjonen for havfiskeflåten, Fiskebåt, Jonny Berfjord. På grunn av lav bestand, blir det ingen loddekvote i Barentshavet neste år.

Styreleiar i Fiskebåt Jonny Berfjord

Styreleder i Fiskebåt, Jonny Berfjord, mener avtalen er en god totalløsning.

Foto: Fiskebåt

Berfjord legger vekt på at det ellers ikke er store endringer fra tidligere, men han er skuffet over at partene ikke har kommet lenger i arbeidet med å få på plass en fellesforvaltning av snøkrabbe.

De norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet utgjør en samlet førstehåndsverdi på nesten 17 milliarder kroner i år, så resultatet av årets forhandlinger har stor betydning for fiskernes inntekter neste år.

Stabil inntektsutvikling viktig

Den norske forhandlingslederen, Arne Benjaminsen, understreker at det er mange hensyn å ta for å få en bærekraftig forvaltning av de viktige fellesbestandene i Barentshavet.

– Både Russland og Norge er opptatt av et balansert uttak. Det skal sikre en stabil inntektsutvikling for fiskerne. Hvis vi setter kvotene for høyt nå, så blir fisket dårligere de nærmeste årene, sier Benjaminsen.

Før fiskeriforhandlingene starter har russiske og norske forskere kommet med sine klare anbefalinger. Disse forskningsresultatene er også kvalitetssikret internasjonalt.

– Hvis vi ikke tar hensyn til dette så risikerer vi å få problemer med miljøsertifiseringen av fisken og det vil påvirke prisen. Her ligger det betydelig forbrukermakt, som også er med på å styre uttaket av torsk, hyse, lodde og andre fiskeslag i havområdene våre.

Fuiskeriministeren og forhandlingslederen er godt fornøyd med årets Fiskeriforhandlinger

Fiskeriminister Harald T. Nesvik og Arne Benjaminsen var med på å undertegne fiskeriavtalen med Russland mandag.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Ingen loddekvote

Fiskeriavtalen åpner ikke for fiske av lodde neste år. Det skyldes at loddebestanden nå er så lav at det kan ramme næringsgrunnlaget blant annet for torsk i Barentshavet.

– Siden det ikke blir en loddekvote, ser vi det som viktig å få bedre kunnskap om loddebestanden. Her har vi en ressurs som går til spille som følge av mangelfull kunnskap. Det er uheldig både ut ifra et matperspektiv, men også potensiell verdiskaping som vi går glipp av. Her er næringen i god dialog med Havforskningsinstituttet om å styrke ressursforskningen, sier Jonny Berfjord i Fiskebåt.

Fiskeriministeren er fornøyd

– Etter nok en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2019 som gjør at vi fortsatt kan høste bærekraftig av våre felles fiskeressurser i Barentshavet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Nesvik understreker at en mindre nedgang i kvotene ikke nødvendigvis betyr at inntektene for fiskerne går ned.

– Hvis mengden fisk går ned, så vil det sannsynligvis føre til at prisene går opp.