Krill fra Barentshavet
Foto: Picasa 3.0

Krill-tvist

 • Rimfrost har vunnet patentsak

  Krillselskapet Rimfrost AS har vunnet frem i en ny patentsak i USA mot Aker Biomarine. Det melder Rimfrost i ei pressemelding. I kjennelsen slår dommerpanelet i USA fast at et Aker-patent knyttet til krillproduksjon ikke er patenterbart.

 • Fikk medhold

  Krillselskapet Rimfrost AS i Herøy har fått medhold i en sak mot Kjell Inge Røkkes selskap Aker BioMarine. Patentstyresmaktene i USA slår fast at en metode som Aker BioMarine har krevd patent for, knytt til utvinning av krillolje, ikke er patentbar. De siste årene har Rimfrost møtt Aker BioMarine i retten flere ganger. I januar i år avsa Søre Sunnmøre Tingrett en klar dom mot Aker BioMarine i en rettssak om eierskapet til krillpatenter. Saken er anket til Frostating lagmannsrett i høst.

 • Medhald for Rimfrost

  Amerikanske patentstyresmakter har gitt Rimfrost AS i Herøy medhald i ei sak mot Aker Biomarine. Ifølge ei pressemelding frå Rimfrost slår patentstyresmaktene i USA fast at ein metode som Aker Biomarine har krevd patent for, knytt til utvinning av krillolje, ikkje er patentbar. Rimfrost er ein av verdas største produsentar av krillprodukt, og den amerikanske marknaden er svært viktig for selskapet.

 • Stig Remøys selskap fikk medhold

  Rimfrost og Rimfrost Tech har fått medhold i Søre Sunnmøre tingrett. Det melder Sunnmørsposten. Kjell Inge Røkkes selskap Aker Biomarine og Rimfrost har vært uenige om førstnevnte kjøpte krill-tråleren «Juvel» med eller utan patent. Aker mente retten til teknologien ombord var med på kjøpet. Det er retten uenig i.

 • Krilltvist til tingretten i Volda

  Høgsterett har bestemt at rettssaka mellom Kjell Inge Røkkes Aker Biomarine og Stig Remøy-selskapet Rimfrost skal førast i søre Sunnmøre tingrett. Aker Biomarine og Rimfrost har vore ueinige om førstnemnde kjøpte krill-trålaren "Juvel" med eller utan patent. Saka skulle opp 20. august i år, men blei utsett etter strid om kvar rettssaka skulle førast. No er det bestemt at saka skal førast i Volda. Rettssaka startar 10. desember, skriv Dagens Næringsliv.

  Søre Sunnmøre tingrett
  Foto: Synnøve Hole / NRK