Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Mykje torsk til Storbritania

  Aldri tidlegare har Norge eksportert meir heil, fryst torsk til Storbritannia enn i 2019. Auken var på 64 prosent samanlikna med året før. Berekraftig norsk torsk er ein viktig årsak til rekorden, meiner Sjømatrådets utsending, Hans Frode Kielland Asmyhr.

  Hans Frode Kielland Asmyhr
  Foto: Norges sjømatråd
 • Kan gjøre stor skade

  Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø. − Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge. Risikovurderingen viser at den kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

 • Oppdrett av nye arter

  Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, viser en ny rapport. – Vi kan produsere mye mer mat fra havet enn vi gjør i dag, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Det har vært flere forsøk på å oppdrette flere arter enn laks og ørret. En del av disse artene, som kveite, blåskjell og røye, oppdrettes nå i mindre skala. De siste årene har man også sett en voksende interesse for oppdrett av tang og tare. Rapporten vurderer 31 arter, blant annet kråkeboller, sukkertare og rød sjøpølse.

  Fiskeriminister Harald Tom Nesvik hos Jacob Bjørge
  Foto: Jannicke Farstad / NRK
 • Norsk eksportrekord for sjømat

  Det er eksportert norsk sjømat for mer enn 107 milliarder kroner, melder Nærings og fiskeridepartementet. Det er første gang tallet har oversteget 100 milliarder. – Det er svært gode nyheter for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i ei pressemelding. Selve volumet gikk ned med tre prosent, men verdien økte med åtte prosent.

  Fisk
  Foto: Scanpix / NTB scanpix
 • Ønsker å rydde opp i turistfisket

  Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. – Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Statsråden sier de også foreslår at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. – Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier han.

  Harald Tom Nesvik
  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Fiskeridirektoratet oppmodar fleire fiskarar til å melde frå når dei misser garn i havet.
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.