Hopp til innhold
Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Sterk vekst i sjømatnæringen

  Sjømatnæringen opplevde en sterk vekst i fjor. Inkludert ringvirkningene var verdiskapingen på 120 milliarder kroner, og skatteeffekten utgjorde 34 milliarder kroner. Dette kommer fram i en ny rapport fra Menon Economics, Nofima og Norce.

  Det er i Vest- og Nord-Norge at sjømatproduksjon har størst betydning for verdiskaping og sysselsetting. I Vestland fylke er det 17.200 personer som er direkte eller indirekte sysselsatt i sjømatnæringen, etterfulgt av Møre og Romsdal med 16.500, Nordland med 12.900, Troms og Finnmark med 12.700, Trøndelag med 12.100 og Viken med 10.800 personer.

  Rapporten viser at den høyeste verdiskapingen er i Møre og Romsdal med 13 milliarder kroner.

  Målt etter total verdiskaping, som enkelt forklart er summen av lønn og overskudd i bedriftene, og tilsvarer bedriftenes bidrag til norsk brutto nasjonalprodukt, er Ålesund størst. For Ålesund er det særlig leverandørnæringen, fiskeriene og fiskeindustrien som står for en stor del av verdiskapingen

 • Fiskeridirektoratet splitter ledelsen

  Fiskeridirektoratets ledelse splittes opp. Hovedkontoret forblir i Bergen, mens det opprettes lederklynger i Bodø og Tromsø også. Det opplyser direktoratet i en pressemelding.

  Ledelsen skal ha kontorsted i de tre byene, med unntak for ledelsen for fartøy og deltakerseksjon, som skal ligge i Vadsø, mens ledelsen for seksjon for reaksjoner skal ligge i Ålesund.

  Det har tidligere vært strid i direktoratet om hvor lederstillingene skal ligge.

 • Russisk tråler kontrollert i Ålesund

  Den russiske tråleren «Kapitan Dolgikh» la lørdag ettermiddag til kai ved Mørenot i Søvik. Der jobbes det med et planlagt oppdrag om skifte av trålvaiere på båten, forteller administrerende direktør ved Mørenot, Ole Kristian Flaaen til Sunnmørsposten.

  – Oppdraget ble planlagt lenge før informasjonen om nye restriksjoner som kom denne uka. Restriksjonene er ennå ikke trådt i kraft, så dette oppdraget blir gjennomført nå i helga, sier han.

  Hos Utenriksdepartementet bekrefter pressetalsperson Siri R. Svendsen at restriksjonene for russiske fartøy ikke gjelder ennå. Tollvesenet kontrollerte fartøyet lørdag, skriver Sunnmørsposten.

  – Tolletaten har prioritert arbeidet med å følge opp russiske fiskefartøy betydelig det siste året, og har nå trappet ytterligere opp, opplyser Tolldirektør Øystein Børmer.

 • – Dramatisk dag for Kyst-Norge

  – Jeg tenker det er en dramatisk dag for Kyst-Norge, sier Gunnar Haagensen som sitter i styret i Sjømat Norge. Regjeringen vil innføre skatt på havbruk og vindkraft, og med dette øke summen i skattekassa med rundt 33 milliarder kroner årlig. Skattepakken har ført til et kraftig fall på Oslo Børs etter åpning i dag. Hovedindeksen falt med over 3,4 prosent, og særlig lakseoppdrettsselskapene falt.

  – Det er lett å kreve inn penger til Oslo, men å distribuere de ut igjen til lokalsamfunnene er vanskeligere. Vi får stort sett aldri pengene tilbake, sier Haagensen. – Jeg tror dette bare er starten på noe de har tenkt å gjøre med sjøsiden, altså trålere og fiskebåter, og det vil få store konsekvenser for næringslivet langs kysten, sier han.

 • Har påvist laksesykdom

  Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Slettvika i Ørsta kommune. Det skriver Mattilsynet. Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal. – Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Fiskerinæringa opplever knallgode tider. I mai var eksporten av fisk og sjømat frå Norge like stor som i heile 2012. Ukraina-krigen kan føre til at inntektene held fram med å auke.
Fiskeridirektoratet oppmodar fleire fiskarar til å melde frå når dei misser garn i havet.
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.