Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Ber om møte

  Fem fylkeskommuner ber nå storting og regjering om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i neste års statsbudsjett. Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for havnene, og fylkesordfører Tove-Lise Torve sier havnene er kraftig underbudsjetterte i forslaget til neste års budsjett. De ønsker derfor et møte med samferdsels og kommunalministeren.

  Tove-Lise Torve
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Oppdrett i California

  Sunnmørsselskapet Urchinomics har inngått opsjonsavtale for å sette igang oppdrett av kråkebollar på land i California. Kråkebollar har øydelagt 90 prosent av tareskogen langs kysten av California. Urchinomics med base i Ulsteinvik, samarbeider med USAs største naturvernorganisasjon, seier direktør Brian Takeda.

  Brian Takeda og kråkebollene
 • Svekket krone gir ny rekord 

  Norge eksporterte 291.000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober. En svekket norsk krone bidrar sterkt til at det settes ny rekord. Eksportvolumet har økt med 8 prosent fra oktober i fjor. – Det er svært gledelig å se at norsk sjømateksport fortsetter å øke. Jeg besøkte nylig Sør-Korea og Kina. Stadig flere der ønsker sjømat av høy kvalitet, noe Norge kan tilby. Det gir enorme muligheter for Norge og norsk sjømatnæring, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

  Harald T. Nesvik
  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
 • Vil øke sjømateksporten til Kina

  Eksporten har økt med over 40 prosent hittil i år, til 3,64 milliarder kroner. – Vi ønsker enda bedre markedsadgang, sier Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Han hadde møte med den kinesiske visetollministeren Zhang Jiwen i Beijing i dag.

  Fiskeriminister Harald Tom Nesvik
  Foto: Jan Harald Tomassen / NRK
 • Vil redusere kloakkutslepp

  Eit nytt regelverk som skal redusera utsleppa av kloakk langs norskekysten, er no sendt ut på høyring. Målet er å få dei nye reglane på plass allereie 1. mars 2020. Det er Sjøfartsdirektoratet som har laga eit forslag til nye reglar. – Potensialet for utslepp av kloakk er stort, og forslaget vil innebere ein monaleg reduksjon av utslepp av kloakk og bidra til å ivareta miljø og helse, seier Bjørn E. Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Dei foreslår mellom anna å endre grensene for kvar det er lov å sleppe ut kloakk i norsk farvatn. Forslaget rettar seg mot skip med internasjonale sertifikat, uavhengig av byggeår.

  Bjørn E. Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.
  Foto: Grethe Nygaard / Grethe Nygaard
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.
For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.