Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Fiskeriministeren i England

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik møtte i dag sin britiske kollega George Eustice i London. Nesvik seier uvissa rundt brexit er den store utfordringa no, og at det særleg er uvissa om når og korleis brexit kjem til å skje, som er største problemet for Noreg. EU-utmeldinga til britane kjem mellom anna til å påverke forhandlingane om fiskekvotane for neste år.

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice.
  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
 • Verdien på norsk sjømat aukar

  I august eksporterte Noreg 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliardar kroner, ifølge ei pressemelding frå norsk sjømatråd. Volumet er fire prosent samanlikna med samme periode i fjor, men eksportverdien er ni prosent høgare. Verdien var på 678 millionar kroner. Tom Jørgen Gangsø i Norges Sjømatråd forklarar utviklinga med svak krone, høgare prisar og etterspurnad i fleire marknader. Så langt i år har Noreg eksportert 1,6 millionar tonn sjømat til en verdi av 68 milliardar kroner.

  Fisk
  Foto: Petter Strøm
 • Plastavtale

  Fiskeri- og sjømatminister Harald Nesvik vil lage ein plastavtale med fiskebåtreiarane og Fiskarlaget for å få samla inn plast langs kysten. Det skriv Sunnmørsposten. Nesvik opna Bluefish-messa i Ålesund klokka 12, og i opningstalen sa han at regjeringa ville sette av fem millionar i statsbudsjettet for neste år til dette.

 • Feil førte til lakseslakt

  En laboratoriefeil hos Veterinærinstituttet førte til at det tidlig i august feilaktig ble påvist pankreassykdom på oppdrettsanlegget på Kattholmen i Kristiansund, melder Mattilsynet på sine nettsider. Mattilsynet har varslet alle berørte aktører og informert oppdretter om at utslaktingsvedtaket oppheves i dag. Veterinærinstituttet har ikke helt avklart hvorfor og hvordan laboratoriefeilen oppstod, men tror det sannsynligvis har vært en ombytting av rør eller prøvemateriale fra en annen innsendelse. De undersøker nå hendelsen for å kartlegge detaljene.

 • – Jeg skjønner bekymringen

  Kriseavtalen med Storbritannia vil kunne sikre sjømatnæringen hvis britene krasjer ut av EU uten enighet, mener fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Norges sjømatråd frykter hard brexit under Boris Johnson, som blir innsatt som statsminister i Storbritannia i dag. Johnson har sagt at britene skal gå ut av EU 31. oktober, enten det blir med eller uten en avtale med EU. Nesvik forstår usikkerheten, men understreker at den midlertidige kriseavtalen vil sikre tilsvarende reguleringer som i dag reguleres av EØS-avtalen. Dette inkluderer blant annet tollfrie kvoter for sjømat. – Jeg skjønner bekymringen. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Arbeidet og dialogen mellom landene er derfor viktig, sier Nesvik til NTB.

  Harald Tom Nesvik
  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.
For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.