Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Kan overføre torskekvote

  Regjeringa innfører ei mellombels ordning der fartøy får overføre inntil ti prosent av torskekvoten til neste år. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen seier dette gjer det lettare for fiskarane å tilpasse situasjonen der det har vore svikt i etterspørselen av fisk. Fiskeriorganisasjonane har bede om hjelp for å redusere utfordringane i samband med korona.

  Torskefiske
  Foto: Colourbox.com
 • Dårligst tilstand for sjøørret

  – Vi må ha større fokus på å ta vare på sjøørretbestandene våre, sier Arne Håkon Sandnes i Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal og Vestland er fylkene med dårligst tilstand for sjøørretbestanden, viser en rapport. Nå inviterer fylkesmannen, fylkeskommunen og NJFF Møre og Romsdal, elveeierlag og foreninger til å delta i en stor dugnad for å kartfeste leveområdene til sjøørreten i vassdragene.

  Sjøaure i Litledalselva.
  Foto: Jan Drøpping
 • Skaper mer usikkerhet

  Det skaper ytterligere usikkerhet for lakseeksportørene at Kina tar fersk laks ut av salg, sier daglig leder Botholf Stolt-Nielsen i eksportbedriften Ocean Supreme i Ålesund. Kina tar laks fra utenlandske bedrifter ut av butikkhyllene etter at koronaviruset ble funnet på et skjærebrett for importert laks i Beijing. – Det skaper litt usikkerhet i koronasituasjonen og det er mye usikkerhet i utgangspunktet, men norske eksportører er vant til at det endrer seg fort, sier Stolt- Nielsen.

  laks
  Foto: Fang Yongbin / NRK
 • Har beslaglagt 126 ulovlige teiner

  Kystvaktskipet Njord har i løpet av en to dagers kontroll av krepsefisket på Sunnmøre beslaglagt 126 ulovlige teiner i fiske etter kreps. Kystvakta skriver i ei pressemelding at aksjonen viser at det er mye ulovlig redskap i sjøen som står og fisker opp store mengder kreps. De ser også at teinene har vært til hinder for de som ønsker å drive ett bærekraftig og lovlig krepsefiske. Kystvakten ser de samme utfordringene på Nordmøre og i Trøndelag.

  Ulovelige teiner
  Foto: KV-Njord
Fiskeridirektoratet oppmodar fleire fiskarar til å melde frå når dei misser garn i havet.
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.
Marine Harvest signerer avtale med Alibaba

Marine Harvest får drahjelp av Jack Ma i Kina