Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Fisket opp 175 tonn marint avfall

  I 2018 ble det satt ny rekord i Norge i oppfisket marint avfall. Gjennom miljødugnaden Fishing for Litter blir norske fartøy invitert til å bidra i opprydningen av marint avfall fra havet. I fjor ble det samlet inn 175 tonn. – Vi vil få rette en stor takk til alle fartøy, mottak, avfallsselskap og gjenvinningsaktører som har bidratt med en formidabel innsats for det marine miljø i 2018. Vi er stolte og takknemlige over det store engasjementet rundt ordningen, sier prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT.

  Innsamling av marint avfall
  Foto: Fishing for Litter
 • Mange til sjømatmesse i Brussel

  I dag startar ei av verdas største sjømatmesser i Brussel. Av 77 norske bedrifter som er med, kjem heile 23 frå Møre og Romsdal. Fiskeriminister Harald Nesvik er stolt over dette og seier at det tyder på at regionen har ei framoverlent næring. – Veldig mange av våre bedrifter har eit fokus på eksport. Dette er bedrifter som har eit stort kontaktnett som møter kundane der dei er, seier Nesvik.

  Harald Nesvik
  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
 • Sier nei til ressursrenteskatt

  Landsmøtet i KrF sier nei til å innføre en ressursrenteskatt i fiskeriene. Resolusjonen som ble fremmet av Møre og Romsdal KrF, ble vedtatt lørdag. Begrunnelsen er at dette vil føre til en omfattende omfordeling av økonomiske ressurser som vil svekke sårbare kystsamfunn og bidra til sentralisering. Stortingsrepresentant Steinar Reiten er svært tilfreds med uttalelsen. Når det gjelder havbruksnæringen vil KrF avvente en NOU-rapport før partiet tar endelig stilling. Men KrF avviser en ren statlig ressursrenteskatt for havbruksnæringa.

  Steinar Reiten på fylkesårsmøtet i KrF
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • 250 000 til Klippfiskakademiet

  Fredag kunngjorde fiskeriminister Harald T. Nesvik at Klippfiskakademiet får 250 000 kroner til prosjektet «Fra fjord og jord til bord». Prosjektet skal gi barn og unge smaken på sjømat. – Vi har verdens beste sjømat, men likevel ser vi at barn og unge dropper fisk. Klippfiskakademiet jobber for å snu denne trenden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

  Fiskerminister Harald Tom Nesvik gir penger til Klippfiskakademiet
  Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK
 • Uro over endra gytemønster

  Havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt er uroa over at det blir lagt til rette for oljeverksemd ved viktige gytefelt. Mellom anna gjeld det Mørebankane, som er viktig for vårgytande sild, samt torsk, hyse og sei. Uroa skuldast ny informasjon om konsekvensane seismikk, elektro-magnetiske undersøkingar og undersjøiske sprengingar har på gytemønsteret.

Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.
For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.