Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Kaller inn til møte

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kaller inn til et møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskeri- og sjømatnæringen onsdag 27. oktober. – I høst har flere kvinner i fiskerinæringen stått frem og fortalt om sine erfaringer med seksuell trakassering og negative holdninger. Dette er alvorlige forhold som fiskerinæringen ikke kan være bekjent av og som det må jobbes systematisk og målrettet med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). – Jeg vil høre hvordan aktørene arbeider for å hindre kritikkverdig adferd, hvordan saker som varsles blir håndtert og hvordan de vil følge opp dette arbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

  Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.
  Foto: Oliver Rønning / Oliver Rønning / NRK
 • Enige om fiskeriavtale

  Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2022. Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har. – Avtalen vi har inngått med Russland i dag gir både den norske og den russiske fiskerinæringen gode betingelser for et bærekraftig og lønnsomt fiske i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

 • Har tru på fiskeriministeren

  Administrerande direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, håpar den nye fiskeriministeren får gjennomslag i regjeringa med å sette fiskeriinteressene først ved eventuelle konfliktar mellom fiskeri og nye næringar. Organisasjonen viser til den posisjonen Bjørnar Skjæran har som nestleiar i Arbeidarpartiet. Maråk meiner Skjæran frå Nordland er godt planta på kysten og at han kjenner fiskerinæringa godt.

  Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.
  Foto: Oliver Rønning / Oliver Rønning / NRK
 • Fikk designoppdraget på frysetråler

  Selskapet Skipsteknisk i Ålesund har fått designoppdraget på en frysetråler for et kanadisk selskap. Fartøyet som vil få navnet «Saputi II», vil ha en lastekapasitet på 800 tonn reker eller 1200 tonn piggvar. Fabrikktråleren vil bli bygget med høy isklasse og for øvrig designet for operasjon i svært krevende klimatiske forhold i Baffin-bukta. Innredningen vil få kapasitet for et mannskap på 34, skriver Skipsteknisk i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet oppmodar fleire fiskarar til å melde frå når dei misser garn i havet.
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.
Marine Harvest signerer avtale med Alibaba

Marine Harvest får drahjelp av Jack Ma i Kina