Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Rekordhøy makrellpris

  Stor etterspørsel og en god bestand gir rekordpris på makrell. Kiloprisen for fisken er to kroner høyere enn i fjor. Av en kvote på totalt 153.000 tonn selges 70 prosent til det asiatiske markedet. – Prisene er historisk høye, melder Sildelaget.

  Makrell
  Foto: Berge Myrene / NRK
 • Seks ungdommar med på fiskeordning

  Berre seks ungdommar frå Møre og Romsdal har meldt seg på fiskeridirektoratet si ungdomsfiskeordning. På landsbasis er det rekordhøge 306 som er med. Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge ein inngang til fiskeryrket, og det er framleis mogleg å melde seg på.

 • Medhald for Rimfrost

  Amerikanske patentstyresmakter har gitt Rimfrost AS i Herøy medhald i ei sak mot Aker Biomarine. Ifølge ei pressemelding frå Rimfrost slår patentstyresmaktene i USA fast at ein metode som Aker Biomarine har krevd patent for, knytt til utvinning av krillolje, ikkje er patentbar. Rimfrost er ein av verdas største produsentar av krillprodukt, og den amerikanske marknaden er svært viktig for selskapet.

 • Over 100 millioner til fiskerihavn

  I Herøy kan utbedringer av fiskerihavna i Fosnavåg starte tidligere enn antatt. Samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte Fosnavåg i dag med budskap om at dette er et av tre prosjekt som kan forskuttere midlene, og få disse igjen av staten senere, skriver Sunnmørsposten. Den etterlengta utbedringa til mer enn 100 millioner kroner ligger inne i Nasjonal transportplan først i 2024.

 • Konsesjon på krill

  Bedrifta Fish Group of Norway fra Vigra fikk i dag konsesjon på å fiske krill i Sørishavet. Selskapet fikk først avslag, men klaga, og fikk deretter ja.
  Nå vil Fish Group of Norway bygge både krillbåt og prosessanlegg for foredling lokalt, slik at de kan starte fisket. – Det er en oppstartsfrist på tre år så det må vi prøve å rekke på den tiden, sier daglig leder i Fish Group of Norway, Nils Molnes.

  Nils Molnes
  Foto: Jannicke Susann farstad / NRK
Gjennomsnittsalderen på sjarkfiskarar har gått kraftig ned i løpet av dei siste 10 åra. Årsaka er storsatsing på ungdom og særleg dei som vil drive kystfiske, men nye og strengare reglar til tryggleik om bord gjer det likevel vanskeleg for dei unge.
Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.
Veksten i sjømatnæringa kan stoppe opp i 2019, det seier sentrale aktørar i bransjen. Å utvikle Norge som sjømatprodusent blir viktig for vekst i framtida.
For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.