NRK Meny
Laks
Foto: Zalgon / Flickr

Fiskeri Møre og Romsdal

 • Fire omkom på fiskebåtar

  Fire personar omkom på norske fiskefartøy i første halvår, viser ulykkesstatistikken frå Sjøfartsdirektoratet. Ein av desse omkom i Giske-trålaren Nordstar i juni. Ifølge direktoratet var det like mange som omkom i 2017 og 2016. Færre gjekk på grunn, medan det var fleire brannar på norske næringsfartøy, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

  Lars Alvestad
  Foto: Torbein Kvil Gamst
 • Rekord for sjømateksport

  Norge eksporterte 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 48,1 milliarder kroner i første halvår i år, noe som er ny rekord. Økningen i volum er på 10 prosent, mens verdiøkningen er på 1,8 milliarder kroner, tilsvarende 4 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Selv om verdiene i størst grad drives av lakseeksporten, ser vi også tidenes beste halvår for både torsk, sei og hyse, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd til NTB

  Lakseoppdrett
  Foto: Norsk Havbrukssenter/Flickr
 • Mindre rømd laks

  Etter 10 år med Nasjonale laksefjordar og laksevassdrag viser evalueringar at der er mindre rømd oppdrettslaks og mindre krysning av oppdrettslaks og villaks. I Møre og Romsdal har Ørstafjorden, Romsdalsfjorden, Sunndalsfjorden og Halsafjorden status som Nasjonale laksefjordar med tiltak for å beskytte villaksen. Seniorforskar i NINA, Peder Fiske, seier ordninga med nasjonale laksefjordar har hatt positiv effekt for villaksen, særleg i dei store fjordane med stor avstand til oppdrettsanlegg.

 • Sandberg inviterer til folkemøter

  I løpet av sommeren vil fiskeriminister Per Sandberg (Frp) holde åpne møter langs kysten der han vil orientere om arbeidet med det nye kvotesystemet. – Ambisjonen min er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt, skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier statsråden. Første møte blir i Ålesund 14. juni, skriver NTB.

  Per Sandberg
  Foto: Marit Garfjeld / NRK
 • Hvalkjøtt på dagsorden

  Fiskeriminister Per Sandberg vil sette norsk hvalkjøtt enda mer på dagsorden, men nekter å åpne for å markedsføre norsk hvalkjøtt gjennom Norges sjømatråd slik mange hvalfangere ber om. Fiskeriministeren lovte heller ikke mer penger til markedsføring i merkeforeninga Norsk Hval, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Årets hvalfangst er allerede godt i gang.

  Per Sandberg
  Foto: Marit Garfjeld / NRK