Hopp til innhold
Laks i mær hos SalMar på Frøya i Midt-Norge (Sør-Trøndelag).
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fiskeri og havbruk

Oppsummert

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt for havbruk og vindkraft, noe som har vakt sterke reaksjoner fra næringene. Målet for finansminister Trygve Slagsvold Vedum er å drive inn 33 milliarder i økt skatt. Kritikerne mener det er distriktsfiendtlig.

 • Omsatte 32 tonn kveite i uke 28

  Norges Råfisklag melder at det i forrige uke ble omsatt 32 tonn fersk kveite til en verdi av 2 millioner.

  Det er en reduksjon fra 42 tonn og 2,7 millioner uken før.

  – Denne gang var mest levert på Helgeland som står for 10 tonn av totalen, skriver råfisklaget om kveitefangstene i uke 28.

  I Vest-Finnmark ble det fangstet 6,9 tonn i forrige uke.

 • Godt rekefiske i nord

  Norges Råfisklag melder havfiskeflåten fortsetter det gode fisket etter kaldtvannsreker nord i Barentshavet.

  I forrige uke leverte fem havfiskebåter i alt 1740 tonn ombordfryste reker.

  Norges Råfisklag fagfolk tok rekeprøver av kaldtvannsrekene som ble fanget i Barentshavet i uke 28 2024. De fastsetter i all hovedsak størrelsen på rekefangsten.

  Hittil i år er det omsatt 735 tonn ferske reker til verdi av 64,8 millioner.

  I løpet av uke 28 ble omsatt 46 tonn ferske reker til en verdi av 4 millioner. Det er opp fra 38 tonn og 3,5 millioner kroner uka før. Størst kvantum fanget i Varangerfjorden.

  Fra Nordmøre til Finnmark var råfisklagets omsetning i uke 28 på rundt 160 millioner, som er ned fra 191 millioner uken før.

  Norges Råfisklag fagfolk tar rekeprøver av kaldtvannsrekene som ble fanget i Barentshavet i uke 28 2024. De fastsetter i all hovedsak størrelsen på rekefangsten.
  Foto: Lisbeth Nikolaisen Drotz / Norges Råfisklag
 • Nå får de fiske laks på finsk side av Tanavassdraget – men ikke på norsk side

  Loga sámegillii.

  Fra og med i dag får de som har fått unntaksdispensasjon fiske laks i Tanavassdraget. Det gjelder innbyggere på finsk side av grensa.

  På norsk side har man ikke slike dispensasjoner, da man jobber etter Tanaloven.

  – Og vi har grunnloven, som gir oss rettighetshavere og samene rettigheter til kulturarven.

  Det forklarer Riitta Orti-Berg. Hun er blant rettighetshaverne og forvalterne av Poirespaikka. De fikk dispensasjon for laksefiske og får felle to laks.

  NTM-sentralen i Lappland innvilget 15 dispensasjoner i forrige uke. Dispensasjonene bygger på samenes fiskerikultur.

  Fangsttiden for de fleste tillatelsene er fra i dag og til 28. juli.

  Hver tillatelse har egne beregnede dager og antall laksefiskere. De skal også melde fra til fiskeoppsynet når de drar på fiske.

  Over 65 centimeter lange laks skal slippes tilbake i elva. Totalt får de ta ut 54 laks.

  Det melder Yle Sápmi.

  Drivgarnfiske på finsk side av Tanaelva.
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Opnar delvis 16 stengte lakseelver

  I Sør-Noreg opnar avgrensa laksefiske i 16 av 33 stengde elvar, og to av seks stengde sjøområde. I nord blir laksefisket stramma inn i Varangerfjorden, skriv Miljødirektoratet i ei pressemelding.

  –  Det er framleis nødvendig med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvene og fjordregionane frå Trøndelag og sørover, der fisket vart stansa 23. juni, seier leiar for fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Raoul Bierach.

  Gerald Grewe på Brekkøya camping i Surnadal

  Opnar 16 av 33 stengde lakseelver: – Veldig alvorleg for oss

  16 av dei 33 stengde lakseelvene i Sør-Noreg blir opna for avgrensa fiske. Surna er ikkje ein av dei. No fryktar campingeigar for levebrødet.

 • Økning i omsetningen av reker

  Så langt i år er det omsatt 687 tonn ferske reker til en verdi av 60,4 millioner.

  På samme tid i fjor var det omsatt 555 tonn til en verdi av 49,7 millioner.

  Det melder Norges Råfisklag.

  I løpet av forrige uke ble det omsatt 38 tonn ferske reker til en verdi av 3,5 millioner, som var litt opp sammenlignet med uken før.

  Størst kvantum er fangstet i Varangerfjorden, som står for 27 tonn av totalen. Deretter følger Lyngenfjorden med 6 tonn og Reisafjorden med 3 tonn.

  Reker i "Lillevik"
  Foto: ERIK WIIG ANDERSEN / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no