Hopp til innhold
Laks i mær hos SalMar på Frøya i Midt-Norge (Sør-Trøndelag).
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fiskeri og havbruk

Oppsummert

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt for havbruk og vindkraft, noe som har vakt sterke reaksjoner fra næringene. Målet for finansminister Trygve Slagsvold Vedum er å drive inn 33 milliarder i økt skatt. Kritikerne mener det er distriktsfiendtlig.

 • Fiskeri- og havministeren fekk utgreiinga frå havbruksutvalet

  Havbruksutvalet vart nedsett av Solberg-regjeringa for å vurdere utforming av eit heilskapleg løyvesystem, som varetek omsynet til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa og legg til rette for størst mogleg verdiskaping.

  Utvalet fekk i april 2023 eit tilleggsmandat om å vurdere ulike tiltak for å fremje teknologiutvikling som gir meir berekraftig vekst.

  - Utvalet har vurdert eit krevjande sakskompleks som har mykje å seie for Noregs største eksportnæring etter olje og gass, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

  Utgreiinga vil no bli send på høyring.

 • Årets opprenskningstokt med ny rekord for tapte fiskeredskaper

  Fiskeridirektoratets har fjernet 1339 garn fra havbunnen i årets opprenskningstokt for tapte og gjenstående fiskeredskaper til havs. Det er ny rekord.

  Direktoratets årlige opprenskningstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper til havs har pågått i over 40 år for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske.

  Tidligere garnrekord fra 1992 var på 1180 garn. I år har det innleide fartøyet M/S Vikingbank holdt på fra Ålesund i sør til Kirkenes i nord i mer enn 40 døgn fra begynnelsen av august til slutten av september.

  (NTB)

  Opprensking av tapte fiskeredskaper
  Foto: NTB
 • 2 millioner til likestillingsarbeid i fiskerinæringa

  Regjeringa vil bruke 2 millionar kroner på likestillingsarbeid i fiskerinæringa i 2024, og oppmodar aktørar i fiskerinæringa til å søkje om pengar.

  – Det skal vere trygt å vere fiskar om bord på alle fiskebåtar, uansett. Eg håpar at desse prosjekta bidreg til at vi banar veg, ser fleire kvinner i fiskerinæringa og får betre kjønnsbalanse i fiskaryrket, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

  Målet med ordninga er å rekruttere fleire kvinner som fiskarar og til at dei blir verande lengre i yrket. Søknadsfristen er 1. november 2023.

 • SV-topp synes det lukter kontrollsak av fiskeavsløringer

  SVs nestleder vil ha kontrollsak på Stortinget etter at Dagens Næringsliv har avslørt at hvert tredje settefiskanlegg aldri er kontrollert av myndighetene.

  – Det er egentlig sjokkerende at det går så lang tid. Det er et sjokk. Her må man bare gå i sømmene hvor det er skjedd feil, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Dagens Næringsliv.

  Avisa har gransket om lag 230 settefiskanlegg, anlegg som produserer smolt for de store oppdrettsanleggene. Avisa skriver at avfallet fra produksjonen ofte blir spylt ut i fjorden.

  Hvert tredje anlegg er aldri kontrollert, mens 70 prosent av dem som er kontrollert, kun er blitt det én gang. (NTB)

 • Norske satellittar skal avdekkje ulovleg fiske

  Regjeringa lanserer eit globalt havovervakingsprogram mot fiskerikriminalitet. Over ein tredel av alle kyststatane i verda skal få tilgang til satellittdata og kompetanse frå Noreg, som dei kan bruke til å overvake eigne havområde og avdekkje fiskerikriminalitet.

  – Fiskerikriminalitet truar økosystema og berekrafta i havet, og tappar lokalsamfunn for arbeidsplassar og verdiar, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

  Det nye havovervakingsprogrammet er utvikla av Kystverkets BarentsWatch og Norsk romsenter.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no