Hopp til innhold

Krever varig vern av Mørebankene

For SV er det helt uaktuelt med konsekvensutredning av oljeboring på Mørebankene utenfor Møre og Romsdal.

Valgkampåpning SV i Møre og Romsdal

Førstekandidaten til SV i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken, førstekandidaten til SV i Møre og Romsdal, Yvonne Wold og andrekandidaten, Anders Lindbeck.

Foto: Trond Vestre / NRK

I dag hadde partiet sin valgkampåpning i Ålesund. Åpningen var lagt til fiskebåten Gunnar Longva som ligger til kai i Skarbøvika.

Valget av sted var ikke tilfeldig for Møre og Romsdal SV ønsker å markere at de er helt på linje med fiskerne i spørsmålet om vern av Mørebankene. SV gjør det klart at de krever varig vern av disse områdene.

– Det er fordi dette er viktige gyteområder for silda og andre fiskeslag, og det er også viktig for sjøfugl. Fisken er en evigvarende ressurs mens oljen er en midlertidig ressurs. Evig vern av Mørebanken er et absolutt krav, sier Yvonne Wold.

Fem hovedkrav

Det er ikke det eneste kravet. SV stiller fem hovedkrav dersom partiet skal inngå regjeringssamarbeid med andre partier.

– Vi krever en lærernorm der det ikke skal være mer en 15 elever pr.lærer i 1.- 4. trinn og ikke mer enn 20 elever pr.lærer i 5.- 10. trinn, vi skal ikke ha profitt i velferden, vi skal ha et atomvåpenforbud, vi mener at barnetrygda må økes vesentlig, og vi krever kutt i utslippene av klimagasser på minst tre millioner tonn, men ønsker å kutte med fem millioner tonn, sier Yvonne Wold.

Krever handling

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken er førstekandidaten til SV i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Under valgkampåpninga hadde Møre og Romsdal SV med partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, som i mange år var leder i Naturvernforbundet. Haltbrekken gjorde det klart at klimamål må følges av praktisk handling.

– Når det gjelder å sette seg langsiktige klimamål på 20-30 år så har vi vært gode. Her vi verdensmestere Men det er ikke nok å sette seg mål. Det må komme tiltak. Vi ser at en rekke andre land har kuttet utslipp av klimgasser mens Norge har økt, sa Lars Haltbrekken.

Bare fire ganger har SV fått inn en stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal. Det var i 1973, 1989, 2001 og 2005.

Siden 2009 har ikke partiet vært representert på Stortingets Mørebenk, og partiet har slitt med lav oppslutning både i målinger og i valg.

Har tro på stortingsmandat

Yvonne Wold

Yvonne Wold har tro på at SV vil kapre et stortingsmandat i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men partiets førstekandidat Yvonne Wold mener det er mulig å kapre et mandat

– Nå har vi en massiv medlemsvekst og vi har en veldig bra giv i lagene våre. Meningsmålingene i det siste har vært gode, pog i den siste målingen som jeg har sett så ligger vi an til å ta utjamningsmandatet, sier Yvonne Wold.

– Så det er først og fremst utjamningsmandatet du ser på som mest realistisk?

– Pilene peker oppover nasjonalt så vi begynner å tenke at dte kan være mulig med et fast distriktsmandat.