Hopp til innhold

Tilbyr studenter penger og gaver for å melde flytting

Mange studiesteder i landet prøver å lokke studenter til å melde flytting til kommunen. Volda vil gi studenter 5000 kroner for å melde flytting. Stavanger og Ålesund tilbyr gratis busskort. Nå vil Senterpartiet stoppe denne type vervingskampanjer.

Internasjonal dag

Fra høsten 2020 kan studenter i Volda får studenter som melder flytting til Volda et gavekort på 5000 kroner av kommunen.

Foto: Høgskulen i Volda

Når tusenvis av studenter reiser til studieplassene til høsten står også mange kommuner klare til å verve nye innbyggere.

Volda kommune på Sunnmøre har 8000 innbyggere og 4500 studenter. Slett ikke alle studentene har bostedsadresse i Volda. Det har kommunestyret bestemt seg for å gjøre noe med.

For å få studentene til å melde flytting har kommunen bestemt å ut gavekort på 5000 kroner til de som melder flytting.

– Vi er en liten kommune, med mange studenter som vi må ha tilbud til men ikke får kompensasjon for. Med en trang kommuneøkonomi må vi bruke denne typen tiltak, sier ordfører Sølvi Dimmen (Sp).

Sølvi Dimmen

Ordfører i Volda Sølvi Dimmen sier kommunen skal evaluere ordningen etter tre år for å se om den har harr effekt.

Foto: Arne Flatin / NRK

Å øke innbyggertallet gir nemlig mer penger i kommunekassa, fordi overføringene fra staten blant annet beregnes ut fra antallet registrerte innbyggere.

– Skaper en uheldig konkurranse

Måten Senterpartiordføreren i Volda rekrutterer studentinnbyggere på faller ikke i god jord hos sentrale Sp-politikere. Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) sitter i kommunalkomiteen og er svært kritisk til at flere og flere studiekommuner innfører slike insentivordninger.

Heidi Greni

– Det er klart det er smittende med slike ordninger. Når noen kommuner øker inntektene sine betraktelig på denne måten får andre lyst til å gjøre det samme, sier Heidi Greni (Sp)

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Denne typen premie-ordninger skaper en uheldig konkurranse. Det tapper de små kommunene for penger og sentraliserer de økonomiske midlene, sier Greni som representerer Senterpartiet i kommunalkomiteen på Stortinget.

Hun mener dette rammer spesielt små kommuner hardt, ikke bare økonomisk. Å melde flytting svekker også studentenes tilhørighet til hjemkommunen og minsker sjansen for at de flytter tilbake etter studiene, frykter hun.

– Regjeringen burde forstå at når kommuner betaler folk for å bli innbyggere er det noe i systemet som ikke er bra, sier Greni.

Selv om hun misliker slike ordninger har Greni forståelse for at flere studiekommuner mener de må innføre dette.

– Det er et resultat av at regjeringen over lang tid har strupte kommunenes økonomi, sier Greni.

Nettbrett, gavekort og penger

De siste årene har stadig flere studiekommuner kastet seg på. Bergen planlegger en prøveordning fra høsten, der de tilby gratis aktivitetskort til en verdi av 2000 kroner til studenter som melder flytting. Åmot i Hedmark gir nettbrett. I Stavanger og Ålesund blir det lokket med gratis busskort i ett år.

Buss fra kollektivselskapet FRAM forlater Ålesund rutebilstasjon

Studenter som melder flytting til Ålesund får gratis busskort av kommunen

Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

For kommunene er dette investeringer som gir avkastninger. Å gi gratis busskort koster Ålesund rundt 2 millioner kroner, men gir 7 millioner i økte inntekter.

– Tar fra andre mindre kommuner

Når studentene melder flytting betyr det tapte inntekter for hjemkommunen

Ordfører Eva Hove (Ap) i Fjord kommune på Sunnmøre reagerer sterkt på Voldas nye ordning.

Eva Hove

Ordføreren i Fjord kommune reagerer sterkt på Voldas nye studentordning.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg synes det er en merkelig og ufint vedtak. Det er usolidarisk å lokke studenter til å melde flytting fra andre bygder. Det er en kjent sak at de pengene studiekommunene tjener på dette tar de fra andre mindre kommuner, sier hun.

Hove sier Fjord kommune er nødt til å følge situasjonen tett.

– Skal vi gi studentene 6000 kroner for ikke å ikke melde flytting? Det er noe vi må vurdere. Men det viser også at vedtak, som det Volda har gjort, skaper en helt meningsløs og unødvendig konkurranse mellom kommunene, sier hun.

Vil ikke regulere kommunene

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) understreker at det er studentenes lovfestede rett å velge om de vil være folkeregistrert i hjemkommunen eller på studiestedet.

– Det er positivt at kommunene vil skape lokalsamfunn som er attraktive for studenter. Regjeringen har ingen planer om å regulere hvordan en kommune skal kunne tiltrekke seg studenter, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Kommunalministeren, Nikolai Astrup, mener det er positivt at kommunene vil være attraktive for studenter.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ser dilemmaet

Voldaordfører Sølvi Dimmen skjønner at om andre kommuner reagerer og er enig i at premieringsordninger skaper distriktspolitiske dilemma.

– Men når det økonomiske systemet er feil innretta i forhold til det velferdstilbudet vi er pålagt å gi studentene, blir vi tvunget til å utnytte det inntektsmulighetene som finnes, sier hun.