Hopp til innhold

Lokker studenter med tusenlapper

BØ (NRK): Bø kommune vil gi studenter 5000 kroner og kinobilletter for å få dem til å melde flytting til Bø. Slik vil nemlig kommunen skaffe seg mer penger fra staten.

Olav Kasland

Bø-ordfører Olav Kasland vil gi studenter som melder flytting til kommunen en gave på rundt 5000 kroner.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi ønsker jo at studentene skal melde flytting til Bø. Vi ønsker at de skal bli gode Bø-innbyggere når de bor her, sier ordfører Olav Kasland.

Vil ha mer penger fra staten

Meningen med lokketilbudet er å få opp innbyggertallet, slik at kommunen kan få større pengeoverføringer fra staten.

I sakspapirer fra kommunen tilråder rådmannen at følgende kriterier legges til grunn for tildeling av slike penger til studenter som melder flytting:

  • Det kommunale tilskuddet settes til kr 5000 samt et kort som gir tilgang til fem gratis kinovisninger i Gullbring.
  • Du må være student og må kunne legge frem studentbevis.
  • Du må legge frem bekreftelse på at du er registrert bosatt i Bø kommune.
  • Du forplikter deg til å være bosatt i Bø kommune under hele studietiden.

2000 studenter

Bø er en kommune med rundt 6000 innbyggere. I tillegg er i overkant av 2000 studenter bosatt i kommunen, uten å være registrert som innbyggere.

Formannskapet i Bø skal nå ta stilling til å om kommunen skal sette av 200 000, som skal deles ut til studentene.

Kommunens regnestykke er enkelt: Alle studentene har samme rettigheter som innbyggerne til helse- og velferdstjenester og barnehageplass. Alt dette koster for kommunen.

Å få studentene til å melde flytting til Bø, vil gi kommunen statlige inntekter på minst 30 000 kroner per student.

Idé fra Ås og Åmot

– Ideen kommer fra Ås kommune, som er en stor studentkommune med universitet. De gir nettbrett til studenter som kommer og melder flytting dit, sier Kasland.

I en annen kommune, Åmot i Hedmark, har 140 studenter meldt flytting og mottatt et nettbrett etter å ha fått samme tilbud som i Ås.

Regnestykke over innbyggertilskudd

2017

2018

2019

2020

2021

Tall på studenter

25

25

75

100

125

Inntekt

750 000

2 250 000

3 000 000

3 750 000

Kostnad

-200 000

-200 000

-500 000

-650 000

-750 000

Netto inntekt

-200 000

550 000

1 750 000

2 350 000

3 000 000

Lite dyrt for studentene

Kommunen har selv gått gjennom det de mener er kostnadene for studentene ved en flytting.

Ifølge kommunen er en eventuell gevinst eller tap knyttet til reisestønad, reisestipend, borteboerstøtte eller innboforsikring.

Kommunen slår fast at fra neste skoleår er det mest negative for en student at de mister muligheten til å bruke foreldrenes innboforsikring – en kostnad på 250 til 300 kroner hvert år.

Det har vært drøftet i Bø om flyttetilskuddet skulle blitt bundet til kjøp av sykkel, men diskusjonene har endt med at tilskuddet vil komme uten bindinger.

Sier nei takk

Likevel er ikke studenter i Bø som NRK har snakket med, spesielt positive til å melde flytting:

– Nei. Jeg skal være her i såpass kort tid at jeg ikke ser poenget med å bytte adresse, når jeg uansett ikke får så mye post.

– Jeg tror ikke det. For jeg skal ikke bo her mer enn en periode.